«21 ғасырдың ата-анасы:өз балаңа үлгі бол» атты баяндама

Қазақ тілі-қазақ халқының ана тілі.
Құрметті ата-аналар!Бұл сауалнаманың мақсаты: кіші жастағы жасөсіпірімдер, 5-6-7 сынып оқушыларының ата-аналарына, өтпелі кезеңнің қиындықтары бойынша психологиялық көмек ретінде болды

1.Жасөпірімнің әр түрлі жұмысбастылығын қамтамасыз етіңіз.

(үйірмелер, секциялар, қызығушылықтардың кең таралған спектірін құптау)

1.Обеспечьте разнообразную занятость подростка. (кружки, секции)

2.Ерте жастан бастап үйдегі міндеттерге баулыңыз.

2.Приобщайте к домашним обязанностям с раннего возраста.

3.Күн сайын балаңызбен сөйлесіңіз, оның өміріндегі оқиғалардан, қуаныштары мен күйініштерінен, проблемалары мен жетістіктерінен хабардан болыңыз.

3.Ежедневно общайтесь с ребенком, будьте в курсе событий его жизни, его радостей и огарчений, проблем и достижений

4. Барлық қолжетімді құралдар арқылы оның ой-өрісін кеңейтіңіз (бірлескен саяхаттар, көрме, мұражай, театрларға бару).

4.Расширяйте кругозор ребенка всеми доступными средствами (совместные путешествия, посещения выставок, музеев, театров)

Енді осыған орай жасөспірімдер ортасындағы девианттық мінез-құлық пен құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша кеңестер беріп өтсек,

Әрбір ата-ана қандай әдістердің жұмыс істемейтінін ұмытпау керек:

-достарымен кездесуге үзілді-кесілді және дүрсе қоя беріп тыйым салудың қажеті жоқ;

-жасөспірімді үйде қамап ұстауға болмайды;

-жазалаудың физикалық әдістерін қолдануға болмайды.

Ата-ананың міндеті-баланың өзі бұндай ортада қызықсызғ зиянды, пайдасы жоқ екенін түсінетіндей етіп және жаман ортадан өз еркімен шығып кететіндей етіп баласын дұрыс жолға түсіру.

Каждый родитель должен помнить, какие методы точно не работают:

-не нужно безапелляционно и категорически запрещать встречаться с друзьями;

-не нужно запирать подростка дома;

-не нужно применять физические методы наказания;

Задача родителей-наставить подростка на верный путь, сделав так, чтобы ребенок сам понял, что ему скучно, вредно, бесперспективно в таком окружении, и самостоятельно вышел из дурной компании.

Үнемі туындайтын қиындықтарға қарамастан, берілмеңіз!

Мойымаңыз, өз балаңызға деген махаббатыңыз бен құрметіңізді жоғалтпаңыз. Есіңізде болсын: өмірде кездесетін жағдайларды түсіндіруде ата-ана шыдамдылық, төзімділік, ынталылық және көрегенділік танытпаса, кішкентай проблемаларды үлкен отбасылық жанжалдарға ұласады.

Не сдавайтесь, несмотря на постоянно возникающие трудности!

Не опускайте руки, не теряйте любви и уважения к своему ребенку.

Помните: только отсутствием у родителей терпения, толерантности, внимательности и чувства такта, объясняются житейские ситуации, когда маленькие противоречия переходят в большие семейные скандалы.

Не впадайте в панику по поводу новой компании ребенка. Досконально разберитесь в ситуации.

Балаңыздың компьютерде ұзақ уақыт отырудың оның денсаулығына келтіретін зияндарымен таныстырыңыз.(көру қабілетіне зиян, омыртқада проблемалардың пайда болуы).

Познакомьте ребенка с опасностями, которые несет для его здоровья длительное пребывание у компьютера (ущерб острате зрения, угроза появления проблем с позвоночником).

Жасөспірімге интернетке бақылаусыз кіруге рұқсат бермеңіз. Онымен бірге белгілі бір сайттарға кіруге тыйым салу жолдарын ойластырыңыз.

Не разрешайте подростку входить в интернет бесконтрольно. Выработайте вместе с ним запрет на вхождение в определенного типа сайты.

Компьютерді танымдық және білім алу мақсатында пайдаланыңыз.

Используйте компьютер в познавательных и образовательных целях.

Жасөспірім үшін белгіленген ережелеріңізді өзіңіз бұзбаңыз.

Сами не нарушайте правила, которые устанавливаете для подростка.

Жасөспірімнің күн тәртібін сақтауын: ұйқысы қанғанын, дұрыс тамақтанғанын, таза ауада жеткілікті уақыт болғанын, қозғалмалы спорт түрлерімен айналысқанын қадағалау қажет. Жасөспірімнің физикалық саулығы жіті назар аударуды қажет етеді, себебі депрессия-психофизиологиялық күй.

Надо проследить за тем, чтобы подросток соблюдал режим дня: хорошо выспался, нормально питался, достаточно времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Физическое здоровье подростка нуждается в пристальном внимании, так как депрессия-психофизиологичкое состояние.

Отбасылық құндылықтарды нығайту бойынша ата-ананың міндеттері:

Баланың қызығушылықтары мен жас ерекшелігін ескере отырып, онымен ортақ демалыс ұйымдастыра білу;

Уметь организовать совместный с ребенком отдых, учитывая его интересы и возрастные особенности.

Жалпыұлттық, сонымен қатар, отбасыішілік отбасылық дәстүрлерді сыйлау және қолдау.

Уважать и поддерживать семейные традиции, как общенациональные, так и внутрисемейные.

Бала отбасын құрметтеуі және бағалауы үшін, ата-ана өзінен бастау керек

Егер отбасында береке болмаса, күйеуі мен әйелі үнемі ұрысатын болса, баласы үшін уақыт таппаса, балаға дәл осындай отбасы қалыпты, дұрыс болып көрінеді. Есейген соң, өз отбасын құрғанда ол да ұрыс-керіс пен жанжалды жағдайда өмір сүретін болады. Және ата-анасымен араласуға, оларға қамқорлық танытуға уақыт таппайды.

Бұл жерден шығатын қорытынды: өз балаң үшін отағасының жағымды үлгілі болуға тырысу қажет! Өз жақындарыңды жақсы көру, оларға қамқор болу, көңіл бөлу, адалдықты сақтау, алғыс айту, отбасылық дәстүрлерді көзіңнің қарашығындай сақтау қажет.

Чтобы ребенок начал уважать и ценить семью, родители должны начать с себя.

Если в семье разлад, муж и жена постоянно ссорятся, не находят время на детей, то ребенку именно такая семья будет казаться нормальной, правильной. Став взрослым, в своей собственной семье, он тоже создаст атмосферу ссор и скандалов. И не найдет времени на общение с родителями и заботу о них.

Отсюда вывод: надо стараться быть положительным примером семьянина для своего ребенка! Любить своих близких, проявлять заботу и внимание, хранить верность, уметь выразить свою благодарность, бережно хранить семейные традиции.

Қазақстандағы мектептер зайырлы сипатта.

Дәл осы себеппен 2016 жылы Қазақстанның білім және ғылым, әділет, дін істері және азаматтық қоғам министрліктері қыз балаларға діни атрибутика киюге тыйым салу туралы жариялаған.

Школы в Казахстане носят светский характер.

Именно поэтому в 2016 году Министерства образования и науки, юстиции, по делам религий и гражданского общества Казахстана объявили о запрете ношения в школах религиозные атрибутики.

ҚР Білім және Ғылым Министрлігі 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 Бұйрықпен мектеп формасы үішн бірыңғай қағидалар енгізді. Заңнама нормалары Қазақстандағы барлық конфессиялар мен этностар өкілдері үшін бірдей болып табылады. Бұл дегеніміз: әрбір мектепте қатаң бекітілген киім формасы бар, және ол барлық мектеп оқушыларында болуы қажет.

Министерство Образования и науки РК приказом от 14 января 2016 года № 26 внедрило единые правила для школьной формы. Нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов в Казахстане. Это значит: в каждой школе есть строго установленная форма одежды, и ее должны иметь все школьники, без исключений.

Бірыңғай мектеп формасы- бұл кең таралған халықаралық тәжірибе. Ол экстремизмнің алдын алу құралы ретінде қоғамдық қауіпсіздік жайлы ойлардан туындаған, себебі діни атрибутика, мектеп оқушысының діни тиесілігіне ерекшелейтіндіктен, оқушылардың бөлінуіне, дінаралық алауыздық туындауына себепші болуым мүмкін.

Единая школьная форма-это распространенный международный опыт. Он продиктован соображениями общественный безопасности, как средство прфилактики экстремизма, поскольку религиозная атрибутика, подчеркивая религиозную принадлежность, может провоцировать разобщение учащихся, сеять межрелигиозную рознь.

«Ананың ізін қыз басар, атаның ізін ұл басар».

Әрбір ата-ана ұмытпауы керек: оның өмірі, оның мінез-құлқы-бұл бала үшін үлгі. Балаларыңыздың жақсы болғанын қалайсызба-жақсы тәрбиеші болу аз. Жақсы адам болыңыздар!

«Дочь идет материнской дорогой, сын-отцовской»

Каждый родитель должен помнить: его жизнь, его поведение-это пример для ребенка. Хотите иметь хороших детей- будьте не только хорошими воспитателями. Будьте хорошими людьми!

Автор Аугонбаева Асель Нурланкызы

Басқа да мақалалар

ПІКІР ҚАЛДЫРУ