Химия пәнінен емтиханға дайындық сұрақтары (ІІ)

1
2031

13. VА тобына тән ұшқыш сутекті қосылыстар

A) күкіртсутек, фторсутек
B) иодсутек, арсин
C) гидразин, силумин
D) метан, силан
E) аммиак, фосфин

14. Массасы 18,8 г калий оксидін 81,2 г суда еріткен. Алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіз.

А) 22,4%
В) 18,8%
С) 11,2%
D) 13,14%
Е) 44,8%

15. Атом ядросының құрамы:

А) 50p және 38n
В) 38 p және 50n
С) 38 p және 38n
D) 50 p және 50n
Е) 38 p және 48n

  1. Циклоалкандарға изомер 1) бензол, 2) пропен, 3) ацетилен, 4) бутен

А) 1,2
В) 2,4
С) 4,3
D) 2,1
Е) 3,4

  1. Өзгерістер тізбегіндегі соңғы өнім

А) 2-бромбутан
В) 3-бромбутан
С) 1-бром-2-метилпропан
D) 2-бром-2-метилпропан
Е) 1-бромбутан

  1. Белгісіз газдың екі литрінің салмағы 2,5 г болса, осы газдың молярлық массасы:

А) 28 г/моль
В) 44 г/моль
С) 32 г/моль
D) 30 г/моль
Е) 42 г/моль

21. Иондық теңдеуіне сәйкес келетін реакция(лар):

А) Тұз қышқылы және натрий карбонаты
В) Көмір қышқыл газы және натрий гидроксиді
С) Көмір қышқыл газы және кальций карбонаты
D) Кремний қышқылы және калий карбонаты
E) Натрий карбонаты және кальций хлориді
F) Кальций карбонаты және калий гидроксиді
G) Күкірт қышқылы мен калий карбонаты
H) Фосфор қышқылы мен кальций карбонаты

22. 12,8 г күкірт (IV) оксиді құрамында болатын молекула саны тең:

А) 0,3 моль темірдің атом санына
В) 6,4 г күкіттің атом сынына
С) 6,4 г оттектің атом санына
D) 0,2 г сутектің атом санына
Е) 5,6 л азот газының молекула санына
F) 12,8 г мыс сульфатының молекула санына
G) 1 моль мыстың атом санына
H) 12,8 г күкірт (IV) оксидінің атом санына

23. Айналымындағы В, D, E зат(тар)ы

А) 1, 3, 5 тринитротолуол
В) Этилен
С) Бензол
D) Метан
Е) 2, 4, 6 тринитротолуол
F) Ацетилен
G) Толуол
H) Фенол

24. Төмендегі заттардың ішіндегі молекула аралық сутектік байланыс бары:

А) сутегі молекуласы
В) су молекуласы
С) этанол
D) натрий гидриді
Е) көмір қышқыл газы
F) тұз қышқылы
G) этан
H) натрий гидроксиді

25. Спиртке жататын заттар қатары:

А) Этиленгликол
В) Толуол
С) Метил фенол
D) Глицерин
Е) Бутанол-1
F) Бензол
G) Аланин
H) Анилин

25. Жүйеде тепе-теңдік ығысады

А) Катализатор қосса кері бағытқа
В) Температура кемісе кері бағытқа
С) Қысымды арттырса тура бағытқа
D) Оттек қосса кері бағытқа
Е) Тежегіш қосса тура бағытқа
F) Температура кемісе тура бағытқа
G) Оттек қосса тура бағытқа
H) Қысымды арттырса кері бағытқа

25. Массасы 46,4 г темір қағын сұйытылған күкірт қышқылында еріткенде түзілген тұз(дар)дың массасы:

А) 30,4 г
В) 80 г
С) 160 г
D) 60,8 г
Е) 92,8 г
F) 46,4 г
G) 35,5 г
H) 85 г

Құрастырушы: Республикалық «KAZBILIM» орталығы

Бастапқы сұрақтар төмендегі сілтемеде:

 


1 ПІКІР

  1. Маған басқа да сабақтардың жауабын бере аласыз ба

ПІКІР ҚАЛДЫРУ