Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (4-бөлім)

3
37481

Martebe.kz республикалық білім порталы оқырмандарға «Педагогика» пәні бойынша тест сұрақтарын ұсынады. Дұрыс жауап қанық қара шрифтпен берілген. Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (ІІІ бөлім).

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (І бөлім)

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (ІІ бөлім)

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (ІІІ бөлім)

 

№ 151

Cабақ құрылымы тәуелді:

A) Сабақ түрінен.           

B) Оқыту әдістерінен.

C) Оқыту құралдарынан.

D) Дидактикалық принциптерден.

E) Білім беру мазмұнынан.

 

№ 152

Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету  енгізу, әрі қарай оқытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған  ұсыныстар:

A) Оқытудағы диагностика.

B) Білімді бекіту жетілдіру міндеттері.

C) Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру міндеттері.

D) Білімді қорыту міндеттері.

E)  Білімді жүйелеу.

 

№ 153

Бағдарламалап оқыту мақсаты:

A) Тәрбиелік міндеттерді шешу.

B) Қатаң бақылау.

C) Оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік жұмыс істеу деңгейін арттыру, оқытуды жекелендіру.

D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстары бар жаттығулар.

E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

 

№ 154

Проблемалық оқыту мәні:

A) Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін зерттеу.

B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін басқару.

C) Оқушылар алдына проблемалар қою.

D) Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру.

E) Оқытуда қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

 

№ 155

Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау:

A) Бақылау түрлері.

B) Бақылау формалары.

C) Бақылау міндеттері.

D) Бақылау әдістері.

E) Бақылау құралдары.

 

№ 156

Бақылау формалары:

A) Ауызша бақылау, жазбаша бақылау.

B) Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.

C) Жеке, топтап және фронтальды.

D) Ағымдық, аралық және қорытынды.

E) Тест.

 

№ 157

Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:

A) Бақылау.

B) Жүйелеу.

C) Оқыту.

D) Диагностика.

E) Тәрбиелеу.

 

№ 158

Бағалау – :

A) Тексеру процесі.

B) Тексеру нәтижесі.

C) Бақылау әдісі.

D) Бақылау құрылымы.

E)  Қарама-қарсы байланыс.

 

№ 159

Бақылаудың дидактикалық процестің барлық кезеңінде жүруін талап ететін  принцип:

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Ғылымилық.

E)  Саналылық.

 

№ 160

Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:

A) Бақылау  түрлері.

B) Бақылау әдістері.

C) Тексеру құралдары.

D) Диагностика.

E) Оқыту кезеңдері.

 

№ 161

Диктант:

A) Бақылау әдісі.

B) Тексеру процесі.

C) Диагностика.

D) Сабақ элементі.

E) Оқу әдісі.

 

№ 162

Бір мезгілде бір оқушының ауызша жауап беруі, 2-3 оқушының тақтада жұмыс істеп сұрауға дайындалулары, қалғандарының өз орындарында жеке  тапсырмаларды орындауы:

A) Комбинацияланған (нығыздалған).

B) Дараланған.

C) Топтық.

D) Жекеленген.

E)  Фронтальді.

 

№ 163

Проблемалық жағдай:

A) Оқушылардың білім деңгейінің төмендігі.

B) Оқыту процесінде туған қиындық.

C) Қойылған оқу-танымдық міндетті өзіндік шешуге оқушылардың игерген білімдерінің жеткіліксіздігі.

D) Мұғалім іс-әрекеті мен оқушылар іс-әрекеттері арасындағы сәйкессіздік.

E) Мұғалім білімінің төмендігі.

 

№ 164

Проблеманы қою:

A) Сұрақты анықтау.

B) Не белгілі, не белгісіз және нені шешу керектігін анықтау.

C) Қиындық себебін анықтау.

D) Проблеманы шешу жолдарын көрсету.

E) Болжам жасау.

 

№ 165

Дидактикалық тест:

A) Оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған  тапсырмалар жиынтығы.

B) Оқыту материалы бойынша сұрақтар жиынтығы.

C) Іскерліктер мен дағдылардың қалыптасу деңгейін анықтайтын жазбаша жұмыстар.

D) Білімді бақылау процесі.

E) Бақылау формасы.

 

№ 166

Валидтілік, мықтылық, объективтілік.

A) Тест түрлері.

B) Тестіге қойылатын талаптар.

C) Тест құрылымы.

D) Тест формалары.

E)  Тест нәтижелерін өңдеуге қойылатын талаптар.

 

№ 167

Тестінің валидтілігі:

A) Бағдарламаға сәйкестігі.

B) Оқушылардың дайындық деңгейіне сәйкестігі.

C) Сұрақтардың оқушыларға түсініктілі, анықтығы.

D) Жобаланған біліміділік деңгейін анықтауға сәйкестігі.

E)  Білім беру мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі.

 

№ 168

Тестінің мықтылығы тәуелді:

A) Тапсырмалар қиындылығынан.

B) Тапсырмалардың әртүрлілігінен.

C) Тапсырмалар санынан.

D) Сұрақтың ұзындығынан.

E) Жауаптардың ұзындығынан.

 

№ 169

Түсініктерді, фактілерді, теорияларды, заңдылықтарды игеру:

A) Білім қалыптасуының көрсеткіштері.

B) Іскерлік қалыптасуының көрсеткіштері.

C) Дағды қалыптасуының көрсеткіштері.

D) Тұлғалық қасиеттер қалыптасуының көрсеткіштері.

E)  Тәрбиелілік көрсеткіші.

 

№ 170

Стрестік жағдайлар туғызу, кездейсоқтық элементі болуы:

A) Ауызша емтиханға тән.         

B) Тест түріндегі емтиханға тән.

C) Диктант.

D) Жазбаша бақылау жұмысы.

E) Шығарма жазуға тән.

 

№ 171

Үй тапсырмасының қажеттілігі себебі:

A) Игерілген білімді, іскерлікті, дағдыларды сабақта толық бекіту мүмкін  еместігі.

B) Оқушылардың өзіндік жұмыстары үшін бағалар жинау мүмкіндігі.

C) Оқушылардың сабақтан бос уақыттарының болуы.

D) Оқушылардың дайындық деңгейлерінің әртүрлілігі.

E) Теория мен практиканы біріктіру талабы.

 

№ 172

Оқыту процесінің компоненті:

A) Оқыту бағдарламасы.

B) Оқыту мазмұны.

C) Сабақ.

D) Оқыту жоспары.

E) Мұғалім іс-әрекеті.

 

№ 173

Оқыту процесіндегі  бақылау функциясы:

A) Реттеушілік.

B) Жүйеқұраушы.

C) Қалыптастырушы.

D) Жетекшілік.

E) Ынталандыру.

 

№ 174

Қандай бақылау принципі оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан  тәуелсіз болуын талап етеді?

A) Объективтілік.

B) Жүйелілік.

C) Көрнекілік.

D) Саналалық.

E) Беріктік.

 

№ 175

Әр сабақта оқушылардың оқу материалдарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

A) Ағымдық бақылау.

B) Тақырыптық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Қорытынды бақылау.

E) Оқыту әдісі.

 

№ 176

Әр түрлі деңгейдегі басқару субъектілерінің оның барлық звен-оларымен (министрліктен оқыту-тәрбие мекемелеріне дейін) жүйелі, жоспарлы және мақсатты бағытталған өз-ара іс-әрекеттері:

A) Білім беруді жобалау.

B) Білім беруді дианостикалау.

C) Білім беруді басқару.

D) Білім беруді жоспарлау.

E) Басқару деғгейлері.

 

№ 177

Анықталған мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, басқарғанда сақталатын  негізгі ережелер, оған қойылатын талаптар:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару принциптері.

C) Басқару жағдайы.

D) Басқару кезеңдері.

E) Басқару әдістері.

 

№ 178

Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер    жиынтығы:

A) Устав.            

B) Білім беру туралы заң.

C) Конституция.

D) Білім беру туралы концепциялар.

E) Оқыту жоспары.

 

№ 179

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілігіr және тұтастық, коллегиялық басқарудағы жекелік:

A) Басқару заңдылықтары.

B) Басқару әдістері.

C) Басқару құралдары.

D) Басқару принциптері.

E) Басқару тәсілдері.

 

№ 180

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

A) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сбақ жоспары.

B) Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мұғалімдер,  оқушылар.

C) Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

D) Ата-налар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы.

E) Мұғалімдер, көмекші персоналдар.

 

№ 181

Мектеп кеңесі:

A) Коллегиалдық басқару органы.

B) Жоғарғы басқару субъектісі тағайындайтын орган.

C) Мүшелерін директор тағайындайтын жеке басқару органы.

D) Ата-аналарды қоғамдық органы.

E) Оқушылардың қоғамдық органы.

 

№ 182

Басқарудағы авторитаризмді, субъективтілікті жоюға бағытталған басқару принципі:

A) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

B) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

C) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Жүйелілік және тұтастық.

 

№ 183

Басшылардың, мұғалімдердің, оқушылардың және ата-аналардың  инициативасын және µзіндік іс-әрекеттерін дамытуға бағытталған басқару  принципі:

A) Басқарудағы ақпараттың объективтілігі мен толықтығы.

B) Орталықтандыру мен орталықсыздандырудың үйлесімдігі.

C) Жүйелілік және тұтастық.

D) Басқаруды демократияляандыру.

E) Коллегиалдық және жеке басқару бірлігі.

 

№ 184

Мұғалімдерді жұмысқа алу, оларды жұмыстан босату:

A) Білім беру жергілікті басқармасының міндеті.

B) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

C) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының міндеті.

D) Мектеп кеңесінің.

E) Мектеп директорының.

 

№ 185

Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру формасы:

A) Ата-аналар комитеті.

B) Педагогикалық кенес.

C) Мектеп кенесі.

D) Оқушылар комитеті.

E) Әдістемелік күн.

 

№ 186

Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:

A) Педагогикалық кеңестің функциясы.

B) Мектеп кеңесінің функциясы.

C) Әдістемелік кеңестің функциясы.

D) Ата-аналар комитетінің функциясы.

E) Оқушылар комитетінің функциясы.

 

№ 187

Мектеп директорының орынбасарын тағайындайтын:

A) Мектеп кеңесі.

B) Ата-аналар комитеті.

C) Мектеп директоры.

D) Оқушылар ұжымы.

E) Педагогикалық кеңес.

 

№ 188

Мектеп жоспары түрлері:

A) Оқыту жоспары, тәрбие жоспары.

B) Сабақ жоспары, тәрбие іс-шаралары жоспары.

C) Ағымдық, аралық, қорытынды.

D) Перспективті, жылдық, ағымдық.

E) Ата-аналармен жұмыс жоспары.

 

№ 189

Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен  айналысатын  тұрақты жұмыс істейтін орган:

A) Мектеп кеңесі.

B) Педагогикалық кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Әдістемелік кеңес.

E) Жас мұғалім мектебі.

 

№ 190

Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қорытындысын  шығарады:

A) Педагогикалық кеңес.

B) Әдістемелік кеңес.

C) Ата-аналар комитеті.

D) Мектеп кеңесі.

E) Оқушылар ұжымы.

 

 

№ 191

Педагогикалық кеңестің төрағасы:

A) Мектеп диреторының оқу ісі жөніндегі орынбасары.

B) Мектеп диреторының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

C) Мектеп директоры.

D) Ата-аналар көмитетінің төрағасы.

E) Ең беделді педагог.

 

№ 192

Пәндік әдістемелік бірлестік:

A) Бір мектептегі кез келген пән мұғалімдерінен құралады.

B) Бір немесе бірнеше мектептің бір пән мұғалімдерінен құралады.

C) Мектептің тәжірибелі мұғалімдерінен тұрады.

D) Ата-аналармен мектеп ұжымы өкілдерінен құралады.

E) Мектеп басшыларынан құралады.

 

№ 193

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

C) Проблемалық семинар.

D) Әдістемелік күн.

E) Мектеп кеңесі.

 

№ 194

Педагогикалық талдау мәні:

A) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы.

B) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу.

C) Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау.

D) Оқушылардың үлгерімін көтеру.

E) Оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру.

 

№ 195

Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:

A) Мектептің жұмысының жылдық жоспарында.

B) Календарлық жоспарда.

C) Мектеп директорының жеке жоспарында.

D) Мектептің тәрбие жоспарында.

E) Мектеп директоры орныбасарының жеке жоспарында.

 

№ 196

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін  қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

A) Әдістемелік кеңес.

B) Әдістемелік күн.

C) Пәндік-әдістемелік бірлестік.

D) Проблемалық семинар және практикум.

E) Жас мұғалім мектебі.

 

№ 197

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір  бағытты тексеру:

A) Фронтальді бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Қорытынды бақылау.

 

№ 198

Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық  бағыттарын тексеру:

A) Қорытынды бақылау.

B) Ағымдық бақылау.

C) Аралық бақылау.

D) Тақырыптық бақылау.

E) Фронтальді бақылау.

 

№ 199

Мектеп құжаттарын тексеру, бақылау, ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу:

A) Мектепішілік бақылау құралдары.

B) Мектепішілік бақылау формалары.

C) Мектепішілік бақылау түрлері.

D) Мектепішілік бақылау әдістері.

E) Басқару әдістері.

 

№ 200

Педагогикалық талдау объектісі:

A) Мұғалім, оқушы тұлғалары.

B) Мектептің ата-аналармен жұмысы.

C) Мектеп құжаттары.

D) Сабақ, тәрбие шаралары.

E) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері.

 

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (І бөлім)

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (ІІ бөлім)

Педагогика пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен (ІІІ бөлім)


3 ПІКІРЛЕР

  1. Өте тамаша құрастырылған. Дайындалуға қолайлы жа алған

ПІКІР ҚАЛДЫРУ