Физика: ҰБТ және КТА кешенді тестінде келетін сұрақтар мен жауаптар.

1
5401

1. Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті:
E) Шағылу+

2. Қыздыру шамы баллонындағы 220 В; 100 Вт деп жазылған. Жұмыс режиміне сәйкес кедергісі
A) 484 Ом+

3. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз
C) 0=С температурадағы биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымы+

4. Өткізгіштің бойымен өтетін ток күші 20 А, ұштарындағы кернеуі 4 В болса, оның кедергісі
D) 0,2 Ом.+

5. Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100 В, ток күші 2 А болса, оның актив кедергісі
B) 50 Ом.+

6. Биік құздан 12 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 5 с-та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g = 10 м/с2)
E) 185 м.+

7. Жерден Айға дейінгі 400000 км қашықтықта жарықтың таралу уақыты. (Жарық жылдамдығы )
B) =1,3 с.+

8. Суреттегі график бойынша материалдық нүктенің 5 с-те жүрген жолын анықтаңыз: A) 150 м.+

9. Түзу өткізгіштен өтіп жатқан электр тогы сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай бағытталған. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты дұрыс көрсетілген сурет:
B) 3.+

10. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда:
D) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.+

11. Термодинамиканың бірінші заңының негізі —
C) Энергияның сақталу заңы.+

12. Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы
B) 2,5 см.+

13. Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты:
A) 2 c.+

14.Катушкадағы токтың 0,1 с ішінде бірқалыпты 0,6 А-ге өзгеруі 2,1 В өздік индукция ЭҚК-ін туғызады. Осы катушканың индуктивтілігі
D) 0,35 Гн.+

15. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000 С, ал машинадан шығарылғанда 1000 С болса, онда машинаның
ПӘК-і: D) 57%.+

16. 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту күшін анықтаңыз: C) F = 30 кН.+

17. Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік. Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте ыдырайтын бөлігі:
E) 3,5 г. +

18. Протонның нейтронға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция: E) позитронды β- ыдырау.+


1 ПІКІР

  1. 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалған поезд жолаушысы терезеден қарама қарсы бағытта келе жатқан ұзындығы 240м поезды 6секунт бақылай алады. қарама қарсы кележатқан поездың жылдамдығы?

ПІКІР ҚАЛДЫРУ