ҚАЗАНДЫҚ АГРЕГАТТАРДЫҢ ТОПТАСУЫ ( КЛАССИФИКАЦИЯСЫ) ЖӘНЕ МІНДЕТІ

0
2832

 \r\n\r\nҚазандық агрегат деп, қысым мен температурада және берілген мөлшерінде (Р, МПа,t, С0; Д, Т/саг) буды алуга арналған энергетикалық құрылғы. Бұл  құрылғыны, бу генераторы деп, атайды, онда, бу генерациясы өтеді немесе оның қарапайым аты булы қазан, МемСТ 3619-76 бекітілген қазіргі кездегі атауы. Егер, оның соңғы өнімі, берілген көрсеткіштегі (қысым мен температурасы) ыстық суды, өндірістік технологиялық процесстерде пайдаланылатын және өндірісті көпшілік тұрғын үйлерді жылытатын болса, онда, құрылғыны су жылытқыш қазан деп атайды. Сонымен, барлық қазандық агрегаттарды екі негізгі классқа бөлуге болады: булы және су жылытқыш.\r\n\r\nҚазандық агрегаттар — кіші, орта және үлкен бу өндіргішті жылу жасаушы қазандықтар тобы болып бөлінеді.\r\n\r\nБірінші топқа — кіші қазандықты жылу жасаушы. Оған жататындар, жылу жасаушы агрегаттардың 4,6…7,6 МВт тең немесе төменгісі немесе 2,78 кг/с (яғни 10 т/сағ) дейінгі; орташасына -11…58 МВт немесе 4,45-тен 20,85 кг/с дейінгі (яғни 16-дан 75 т/сағ дейінгі); үлкеніне — 58 МВт (75 т/сағ) жоғары.\r\n\r\nҚазандықтардың бірінші — екі тобын, арнаулы құрылатын қазандықтар, ал соңғы тобын ЖЭО (ТЭЦ) орнатады. Жылытушы қазандықтардың жобалануы, қуатының дамуына байланысты және қазандықтардың жылу жасауы 100 т/сағ (28,8 кг/с) жэне одан да жоғарғысын орнатады.\r\n\r\nҚазандық агрегаттардың жылу жасауы, кең шегінде: 0,445 кг/с (1,6 т/сағ) — тан 5,5 кг/с (20 т/сағ) дейін — қондырғының кіші жылу жасаушысы; 5,5 кг/с (20 т/сағ) — тан 20,85 кг/с (75 т/сағ) — орташа жэне 27,85 кг/с (ЮОт/сағ) және жоғары — үлкен өнімді. Қазіргі кездегі жоғарғы қуатты энергетикалық агрегаттардың жылу жасауы 180 кг/с (640 т/сағ) — қа дейін табиғи циркуляциялы барабанды қазандық агрегат  және 700 кг/с (2600 т/сағ) дейін тура дәлді қазандық агрегаттар жатады.\r\n\r\nАз бу жасағыштыларды жылытатын қазандықтарды пайдаланады; орташа бу жасағыштарды — өндірістік қазандықтарда; үлкен бу жасағыштарды — электростанцияларда қолданады.\r\n\r\nЖылытқышты қазандықтардағы су қысымы 1,6 … 2,5 МП, ал температурасы 150 және 260 °С (қазандықтан соң) сәйкес.\r\n\r\nҚазандық агрегаттардың аз бу жасаушыларындағы, бу қысымы 0,9 дан 1,4 МПа дейінгі, қазандық агрегаттардың орташа бу жасаушыларының — 4,0 МПа дейінгі, ал үлкен бу жасаушыларының — 14 МПа дейінгі, агрегаттардың суды табиғи циркуляциялауы және булы-сулы қоспа жэне 25,5 МПа дейінгі тура дэлді булы генераторлар.\r\n\r\nЫстық суды (көрсетілген температураға дейінгі) су ысытқыш қазандықта дайындау және қаныққан генерациялы болады, бірақ өте жиі қыздырылған бу, булы қазандық агрегатта көп жағдайда өнімнің жану есебінен жылу жүреді де, отынды жағу кезіндегі қазандық агрегаттың оттығында пайда болады.\r\n\r\n 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ