Стандартты функциялар

0
1761

Стандартты функциялар\r\n\r\n \r\n\r\nORD (Х)                                                       х-тің реттік номері\r\n\r\nTRUNC (Х)                                                  х-тің бүтін бөлігін шығару\r\n\r\nROUND (Х)                                                 х-ті бүтін санға дейін дөңгелетіп шығару\r\n\r\nRANDOM (Х)                                              кездейсоқ сан шығару\r\n\r\nPRED (Х                                                       х-тің алдыңғы мәні\r\n\r\nSUCC (Х)                                                     х-тің келесі мәні\r\n\r\nTNC (Х)                                                        х-тің үлкеюі\r\n\r\nDEC (Х)                                                        х-тің кемуі\r\n\r\nEOF (Х)                                                        файлдың соңын анықтау\r\n\r\nTRUE – егер F файлы файлдың соңы күйінде болса\r\n\r\nFALSE – егер файлдың соңы болмаса\r\n\r\nEOLN(F)                                                       қатардың соңн анықтау\r\n\r\nTRUE – егер F файлы қатардың соңы күйінде болса\r\n\r\nFALSE – егер қатардың соңы болмаса\r\n\r\nEOLN TRUE – егер ENTER клавишасы басылса\r\n\r\nFALSE — егер ENTER клавишасы басылмаса\r\n\r\nAND                                                              және\r\n\r\nDR                                                                 немесе\r\n\r\nNOT                                                              емес\r\n\r\nNTL                                                               бос сілтеме\r\n\r\nPROGRAM                                                  тақырып жазу\r\n\r\nCONST                                                         тұрақтыларды сипаттау\r\n\r\nLABEL                                                         таңба (белгі) қою\r\n\r\nTYPE                                                             типтерді сипаттау\r\n\r\nVAR                                                              айнымалыларды сипаттау\r\n\r\nBEGIN … END                                           операторлық жақшалар (блоктың басы, соңы)\r\n\r\nREAD                                                           айнымалылар мәндерін енгізу\r\n\r\nWRITE                                                          нәтижелерді көрсету\r\n\r\nIF…THEN…ELSE                                       шартты тексеру операторы\r\n\r\nCASE…OF                                                   таңдау операторы\r\n\r\nGOTO                                                           шартсыз көшу операторы\r\n\r\nFOR…TO…DO                                           арифметикалық цикл\r\n\r\nREPEAT…UNTIL                                       шартты соңынан тексеру циклі\r\n\r\nWHILE…DO                                                           шартты алдын-ала тексеру циклі\r\n\r\nARRAY                                                        массивті сипаттау\r\n\r\nPROCEDURE                                              процедура\r\n\r\nFUNCTION                                                  функция\r\n\r\nRECORD                                                      жазу\r\n\r\nSET                                                                жиын\r\n\r\nUNIT                                                             модуль\r\n\r\n \r\n\r\nProgram P1;\r\n\r\nUses crt;\r\n\r\nVar a,b,c: Integer;\r\n\r\nbegin\r\n\r\nclrscr;\r\n\r\nWrite in (‘a,b мәнін еңгіз’);\r\n\r\nReadln (a,b);\r\n\r\nc: = (a-2-b) – a-2*b) + 7) / (a-2+b)\r\n\r\nWrite in (‘c=’;c:b:2);\r\n\r\nReadln;\r\n\r\nEnd.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nProgram P1;\r\n\r\nUses crt;\r\n\r\nVar d,a,b,c: Reat;\r\n\r\nbegin\r\n\r\nclrscr;\r\n\r\nWrite in (‘a,b – manin engiz’);\r\n\r\nReadln (a,b);\r\n\r\nd:=a-2+b\r\n\r\nc: = (d*d+7’) / d\r\n\r\nWrite in (‘c=’;c:b:2);\r\n\r\nReadln;\r\n\r\nEnd.\r\n\r\n \r\n\r\nСтандарттық функциялар\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Математикалық функция Стандартты функциялар\r\n\r\nTurbo Pascal
(x)\r\n\r\n \r\n\r\nln(x)\r\n\r\nчисло пи. П\r\n\r\nsin(x)\r\n\r\ncos(x)\r\n\r\narc tg(x) sqr(x)\r\n\r\n \r\n\r\nsqrt(x)\r\n\r\nabs(x)\r\n\r\nexp(x)\r\n\r\nln(x)\r\n\r\nPi\r\n\r\nsin(x)\r\n\r\ncos(x)\r\n\r\narc tag(x)

\r\n 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ