Аттестациядан өтетін педагогтардың портфолияға қажет құжаттарын рәсімдеуге арналған нұсқаулық

0
1473
Иллюстрация: Freepik.com

Құрылым:

1 бөлім. Педагог туралы жалпы мәлімет.

2 бөлім. Педагогтың кәсіби жетістіктерінің нәтижелері.

Бөлімдер мазмұны

1 бөлім. Педагог туралы жалпы мәлімет.

 • Бастапқы бет.

Міндетті түрде болуы керек:

— қала/аудан көрсетілген жұмыс орны;

— тегі, аты, әкесінің аты;

— атқаратын лауазымы;

— портфолионың рәсімделген жылы.

Рәсімдеу үлгісі:

«Абай атындағы №154 гимназия» КММ

Теміртау қ.

(қаріптер TIMES NEW ROMAN, кегль 14)

Иванова Гульзия Сергеевна

Өзін өзі тану мұғалімі

(қаріптер TIMES NEW ROMAN, кегль 36)

2020 ж.

(қаріптер TIMES NEW ROMAN, кегль 14)

 педагог қызметкердің біліктілік санатын растау немесе беру туралы өтініші ( №1 «Педагог қызметкерлерін аттестациядан өткізу ережелері» қосымшасына сәйкес нысан бойынша).

 • жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • білімі туралы дипломның көшірмесі;
 • ғылыми атақ берілгені туралы дипломның, куәліктің көшірмесі (бар болса);
 • еңбек кітапшасының көшірмесі;
 • берілген біліктілік санаты туралы сертификат пен бұйрықтың көшірмесі (бұрын біліктілік санаты бар адамдар үшін);

Біліктілік санаты ұзартылған жағдайда қайта рәсімдеу туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

 • мәлімделген мамандық бойынша үздіксіз оқу курстарына қатысқаны туралы құжаттар көшірмелері;
 • қосымша пәндер бойынша өткен курстардың құжаттарының көшірмесі;
 • ұлттық біліктілік тестілеуінен өткендігі туралы анықтаманың көшірмесі;

Ескерту: құжаттардың барлық көшірмелері осы білім беру ұйымының басшысының қолымен және мөрімен куәландырылады.

 

 2 бөлім. Педагогтің кәсіби жетістіктері мен оқушыларының оқудағы жетістіктерінің қорытындылары.

Педагогтің кәсіби қызметі мен кәсіби өсуінің нәтижелерін растайтын облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі сертификатталған құжаттары  (аттестатталу кезеңінде):

 • оқу жетістіктерін сырттай бағалау және (немесе) ағымдағы және (немесе) қорытынды аттестаттау нәтижелерін қамтитын аттестаттау кезеңіндегі білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштері;
 • педагогтардың кәсіби жетістіктерін растайтын және тәжірибелерін жалпылайтын құжаттардың көшірмелері (үкімет марапаттары, грамоталар, дипломдар, алғыс хаттар, сертификаттар, куәліктердің көшірмелері);
 • сабақтарды бақылау парақтары (үшеуден кем емес). Сабақты бақылау парағында облыстық сараптамалық кеңес мүшесінің (Қарағанды облысының Білім басқармасының бұйрығымен бекітілген аймақтардағы сараптамалық кеңес мүшелерінің тізімі) ұсыныстары болуы тиіс;
 • оқыту курстары мен семинарларға қатысқаны туралы құжаттардың көшірмесі.

Оқушылардың оқу жетістіктері арқылы мұғалімнің кәсіби қызметінің нәтижелерін растайтын облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі сертификатталған құжаттар (аттестатталу кезеңінде):

 • грамоталар, оқушылардың дипломдарының көшірмелері;
 • оқушылардың алғыс хаттарының көшірмелері;
 • оқушылардың сертификаттары, куәліктерінің көшірмелері.

«ПЕДАГОГТІҢ КӘСІБИ ЖЕТІСТІКТЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ» БӨЛІМІНДЕ НЕ БОЛУЫ КЕРЕК?

 • Оқушылардың оқу нәтижелерінің динамикасы (аттестатталу кезеңінде) (таблицалар, сипаттау, диаграммалар түрінде)*

Диаграмма – оқушылардың оқу жетістіктерін көрсетуге арналған ең қолайлы динамика. Мұнда оқытудың әр жылының маңыздылығын пайыз арқылы көрсету қажет,

мысалы:

Динамиканы кесте түрінде де көрсетуге болады. Екі қатардан және қажетті бағандардан тұратын кесте құрыңыз. Жоғарғы жолға уақыт көрсеткіштерін (оқу жылы), төменге – процесс өлшемдерінің мәліметтерін жазыңыз.

2015-2016 оқу жылы 2016-2017 оқу жылы 2017-2018 оқу жылы 2018-2019 оқу жылы Динамика
49,2% 48% 54,7% 61,2% 12%

 

* Білім сапасының динамикасын қалай есептеу керек:

Аттестаттау мерзімі алдыңғы біліктілік санатын тағайындау (растау) сәтінен басталады (айы, күні біліктілік санатын алу туралы бұйрықта жазылады).

Алдыңғы санатты тағайындау (растау) туралы бұйрық шыққанға дейін біліктілік санаттарын беруге (растауға) өтініш берілмейді.

 Аттестаттау мерзімі 1 жыл:

 • білім сапасы тоқсандық бағалармен анықталады. Бір пән бойынша әр паралелль үшін орташа нәтиже көрсетіледі (егер педагогте 2 не одан да көп пәндер болса, динамика әр пәнге бөлек көрсетіледі)

Мысалы:

Қазақстан тарихы

2018-2019 оқу жылы

1 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

2 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

3 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

4 тоқсан

49,2% 48% 54,7% 61,2%

Динамиканың есептелуі: 61,2% — 49,2% = 12%

Дүниежүзі тарихы

2018-2019 оқу жылы

1 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

2 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

3 тоқсан

2018-2019 оқу жылы

4 тоқсан

53% 57% 62,2% 64,5%

Динамиканың есептелуі: 64,5% — 53% = 11,5%

Қорытынды: егер білім сапасы 10% артық болса, онда педагог аталған санатқа сәйкес келеді.

Аттестациялық мерзім 2-5 жыл:

 • білім сапасы жылдық бағалармен анықталады. Толық көріністі алу үшін, сертификаттау кезеңінің басындағы 1 тоқсанның нәтижелері және аттестаттау кезеңінің соңындағы жылдық қорытындыларды көрсету қажет. Бір пән бойынша әр параллель үшін орташа нәтиже көрсетіледі (егер педагогте 2 не одан да көп пәндер болса, динамика әр пәнге бөлек көрсетіледі)

Мысалы: 8-сыныптар параллельдерінің білім сапасы:

2015-2016 оқу жылы

1 тоқсан

2016-2017 оқу жылы

 

2017-2018 оқу жылы

 

2018-2019 оқу жылы

 

49,2% 48% 54,7% 61,2%

Динамиканың есептелуі: 61,2% — 49,2% = 12%

9-сыныптар параллельдерінің білім сапасы:

2015-2016 оқу жылы

1 тоқсан

2016-2017 оқу жылы

 

2017-2018 оқу жылы

 

2018-2019 оқу жылы

 

53% 57% 62,2% 64,5%

Динамиканың есептелуі: 64,5% — 53% = 11,5%

Қорытынды: егер білім сапасы 10% артық болса, онда педагог аталған санатқа сәйкес келеді.

Егер білім сапасының пайыздық көрсеткішін есептеу қиын болған жағдайда (жұмыс орнын ауыстыру, сыныпты ауыстыру, білім алушылар тобының ауысуы), онда мәселенің толық сипаттамасын беру арқылы, тұрақты динамиканың немесе оның төмендеуінің себептерін көрсету қажет.

Егер оқыту динамикасы жеткіліксіз немесе теріс болса – туындаған мәселеге  толық талдау беріңіз (жұмыс орнын ауыстыру, сыныптың ауысуы, «мықты» оқушылардың кетуі және т.б.). Толық негіздеу сіздің күшті жақтарыңызды бағалауға көмектеседі.

Аттестаттау кезеңінде білім сапасы 70% — дан төмен болса, сапа критериі МІНДЕТТІ болып саналмайды.

Пәндер бойынша білім сапасының қажетті динамикасы:

Педагог-сарапшы                                        білім сапасының өсу динамикасы 7%

Педагог-зерттеуші                                    білім сапасының өсу динамикасы 10%

Педагог-шебер                                          білім сапасының өсу динамикасы 15%

 «Дене шынықтыру», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері», «Графика және жобалау», «Бастапқы әскери және технологиялық дайындық», «Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Қоғам және дін» пәндері бойынша «сынақ» («сынақталмаған») қойылуына байланысты («Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 26 қарашадағы №509 бұйрығы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы). Осы пәндерді оқытатын мұғалімдерге оқушылардың оқу жетістіктерінің динамикасы (аттестаттау мерзімінде) тек өткен жылдардағы динамикаларын жөніндегі деректерді көрсетуге болады (бағалар қойылған кезді).

Педагог-психологтарға  берілген бөлімде педагог-психолог жұмыс жасайтын оқушылардың оң нәтижелерін, түзету және дамыту динамикасын ұсынады.

Мысалы, жекелеген психотүзету жұмыстары бойынша кабинетте оқитын оқушылардың санын ұсыну (басқа да нұсқалар болуы мүмкін)

Мерзімі Оқушылар саны
Мерзім басында Мерзім соңында Шығарылды
2013-2014 о.ж. 13 3 10 (76%)
2016-2017 о.ж. 15 2 13 (87%)
2017-2018 о.ж. 10 1 9 (90%)

 

Әлеуметтік педагогтар берілген бөлімде кеңес беру жұмыстарының нәтижелерін көрсете алады, мысалы:

2014-2015

оқу жылы

2015-2016 оқу жылы 2016-2017

оқу жылы

Динамика
Оқушылармен жеке сөйлесу 4
43 45 55 27,9%
Ата-аналармен жеке сөйлесу
36 28 36 0%
Мұғалімдермен жеке сөйлесу
20 20 25 25%

Сонымен қоса әртүрлі есеп түрлер талдау:

2014-2015

оқу жылы

2015-2016

оқу жылы

2016-2017

оқу жылы

Динамика
 ЖБМ бойынша оқушылар саны
30 27 22 36%
КТІЖК бойынша оқушылар саны
13 10 6 116%
КТІЖБ бойынша оқушылар саны
10 13 11 -10%

Білім беру сапасының динамикасының барлық деректері басшының қолы және ұйымның мөрімен расталады.

 Пән бойынша оқушылардың сабақтан тыс жұмыстарының нәтижелері  (марапаттары, мақтау қағаздары, дипломдары, куәліктері) (мұғалім-зерттеуші, мұғалім-шебер үшін облыс деңгейінен төмен емес, мұғалім-сарапшы үшін қала деңгейінен төмен емес).

Міндетті түрде марапат алған жыл көрсетілуі керек. Егер дипломда жыл қойылмаса, өзі жазуы керек. Дипломдардың, мақтау қағаздарының, алғыс хаттардың, сертификаттардың т.б. көшірмелері қара-ақ түсті, анық болуы қажет, (бұлыңғыр фотосуреттерден көшірме жасамаңыз). Ұсақ фотоларға (әр бетте 4 не одан да көп), парақта «веермен» жинақталған суреттерге тыйым салынады.

 •  Өзінің педагогикалық тәжірибесін талқылау және тарату формалары (шеберлік-сыныптары, семинарлар, байқаулар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, көрмелер) (мұғалім-зерттеуші, мұғалім-шебер үшін облыс деңгейінен төмен емес, мұғалім-сарапшы үшін қала деңгейінен төмен емес).
 • Әзірлемелерді салудың қажеті жоқ – тек мөр басылған семинар, шеберлік-сынып, дөңгелек үстел бағдарламаларының болуы жеткілікті.
 • Педагогтың ғылыми-әдістемелік қызметінің өнімдері (аттестатталу мерзімінде) (облыстық әдістемелік кеңес немесе Сараптау кеңесі, Республикалық ғылыми-әдістемелік немесе Сараптау кеңесі бекіткен).
 • Әзірлемелерді салудың қажеті жоқ – тек облыстық әдістемелік кеңес немесе Сараптау кеңесі, Республикалық ғылыми-әдістемелік немесе Сараптау кеңесі шешімінің көшірмесі жеткілікті.
 • Басылымдар (аттестатталу мерзімінде) (педагог-зерттеуші, педагог-шебер үшін облыс деңгейінен төмен емес, педагог-сарапшы үшін қала деңгейінен төмен емес)
 • Пәндер бойынша педагог қызметінің нәтижелері (марапаттар, мақтау қағаздары, дипломдар, куәліктер) (педагог-зерттеуші, педагог-шебер үшін облыс деңгейінен төмен емес, педагог-сарапшы үшін қала деңгейінен төмен емес)
 • Міндетті түрде марапат алған жылды көрсету керек. Егер дипломға марапатталған жылы қойылмаса, оны өзі қоюы қажет. Дипломдардың, мақтау қағаздарының, алғыс хаттардың, сертификаттардың және т.б. көшірмелері қара-ақ болмауы керек, анық болуы тиіс (бұлыңғыр фотосуреттерден көшірмелер жасамаңыз). Ұсақ фотосуреттерге (беттегі 4 және одан да көп), «Веер»парағында жиналған суреттерге жол берілмейді.

 Біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушының портфолиосын бағалаудың 5 өлшемі:

 • оқушылардың жетістіктері
 • қызметінің жалпылау қорытындысы
 • педагогтың кәсіби жетістіктері

МІНДЕТТІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

 Біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушының портфолиясын бағалау (арнайы білім беру ұйымдарының, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптардың педагогтары үшін)

Жеке дамыту бағдарламасын ұсыну міндетті.

Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру бойынша маманның нәтижелілігі бағаланады:

Педагог-сарапшы                Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру — 50% — 60%

Педагог-зерттеуші              Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру — 60% — 70%

Педагог-шебер                     Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру — 70% — 80%

Нәтижелілікті негіздеу және растау қажет.

 Педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу Ережесіне сәйкес 75-тармақ. Тестілеудің оң нәтижелерін көрсеткен біліктілік санаттарын беру (растау) үшін кезекті аттестаттауға аттестатталушылар аттестаттаудың екінші кезеңіне жіберіледі. Бұл тестілеудің оң нәтижелерін көрсеткен аттестатталушы мәлімделген санат бойынша аттестатталғанын білдірмейді.

Педагог пен оқушылардың барлық марапаттау құжаттары, басылымдары, озық тәжірибені тарату материалдары тек аттестаттау мерзімі кезеңі бойынша ұсынылуы тиіс.

Көшірме

 Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрінің

2016 жылғы » 27 » қаңтардағы № 83

Бұйрығымен бекітілген

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу ағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімінен кейінгі, қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында қызмет атқаратын педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдарды және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттары.

 Ескерту. Ереже жаңа редакцияда-ҚР Білм және ғылым министрінің 19.12.2019 № 539 бұйрығымен.

 1. Мерзімінен бұрын аттестаттауға үміткер аттестатталушылар (бұдан әрі – мерзімінен бұрын аттестатталушылар) аттестаттаудан екі кезеңде өтеді:

1) бірінші кезең – біліктілік тестілеу;

2) екінші кезең – қызмет қорытындыларын кешенді талдамалық жинақтау.

 1. Аттестатталушылар аттестаттаудың бірінші кезеңі – біліктілік тестілеуден өту үшін осы Ережелердің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша білім беру ұйымының, аудандардың (қалалардың) білім бөлімдерінің, білім басқармаларының, мемлекеттік органдардың тиісті деңгейдегі аттестаттау комиссиясына өтініш береді.

 2) бірінші біліктілік санатына:

— облыстық деңгейдегі кәсіби конкурстардың немесе олимпиадалардың жеңімпаздары болып табылатын екінші біліктілік санаты бар тұлғалар;

— облыстық деңгейдегі кәсіби конкурстардың немесе олимпиадалардың жеңімпаздары болып табылатын екінші біліктілік санаты бар тұлғалар;

— екінші біліктілік санаты бар, облыстық деңгейдегі пән олимпиадаларының, шығармашылық, кәсіби конкурстардың, ғылыми және спорттық жарыстардың, әртүрлі қатысу нысандарының (күндізгі, сырттай, қашықтықтан) қатысушыларын дайындаған тұлғалар);

— облыстық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған екінші біліктілік санаты бар тұлғалар;

— өндірістен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде төрт жыл өндірістік жұмыс өтілі бар тұлғалар;

3) жоғары біліктілік санатына:

 — бірінші біліктілік санаты бар, облыстық деңгейдегі пәндік олимпиадаларға, шығармашылық, кәсіби конкурстарға, ғылыми және спорттық жарыстарға қатысушыларды немесе республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушыларды дайындаған тұлғалар;

-облыстық деңгейдегі кәсіптік конкурстардың, педагогикалық олимпиадалардың қатысушылары немесе республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушылар болып табылатын бірінші біліктілік санаты бар тұлғалар;

— бірінші біліктілік санаты бар, республикалық немесе халықаралық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар;

— бірінші біліктілік санаты бар, біліктілікті арттыру институттарынан, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарынан білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде төрт жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар;

— жоғары оқу орнынан білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, магистр академиялық дәрежесі және кемінде төрт жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар;

— өндірістен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде бес жыл өндірістік жұмыс өтілі бар тұлғалар.

Мерзімінен бұрын аттестаттауға өтініш берген кезде аттестатталушылар нұсқаулықпен танысады.

 1. Аттестатталушылардың біліктілік санаттарын беруге (растауға) козетка аттестаттау өтініш негізінде (оның ішінде қолданыстағы санат мерзімі өткенге дейін) өткізіледі.

3) «педагог-сарапшы» біліктілік санатына»:

— мамандық бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі, кемінде 3 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін тұлғалар: «педагог-модератор» біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сонымен қатар ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдысын меңгерген, тәлімгерлікті жүзеге асырады және кәсіби даму басымдықтарын конструктивті анықтайды: білім беру ұйымы деңгейіндегі өзі және әріптестері аудан/қала деңгейінде тәжірибе жинақтайды, олимпиада, конкурс және, аудан/қала деңгейінде жарыстар өткізу;

4) «педагог-зерттеуші» біліктілік санатына»:

— мамандық бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі, кемінде 4 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін тұлғалар: «педагог-сарапшы» біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, сонымен қатар сабақты зерттеу және бағалау құралдарын әзірлеу дағдыларын меңгерген, білім алушылардың зерттеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді, тәлімгерлікті жүзеге асырады және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қоғамдастықта даму стратегиясын конструктивті айқындайды., Облыс/Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары деңгейінде тәжірибені, облыс/Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылардың бар-жоғын қорытады;

5) «педагог-шебер» біліктілік санатына»:

 мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі, кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі бар, мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін тұлғалар: «педагог-зерттеуші» біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді, бұдан басқа авторлық бағдарламасы бар немесе республикалық оқу-әдістемелік кеңесте мақұлдауды алған шығарылған оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың авторы (тең авторы) болып табылады, ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді., тәлімгерлікті жүзеге асырады және облыс деңгейінде кәсіби қоғамдастық желісін дамытуды жоспарлайды, республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушысы болып табылады немесе республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушыларын дайындады.

 1. Тестілеу нәтижесі мынадай балл алған кезде оң болып саналады:

«Оқу пәнінің мазмұны» бағыты бойынша:

60%- » педагог-сарапшы»;

70% — » педагог-зерттеуші»;

80%- » педагог-шебер»;

«Педагогика, оқыту әдістемесі» бағыты бойынша:

«педагог-сарапшы» — 30 %;

«педагог-зерттеуші» — 30 %;

«педагог-мастер» — 30 %.

 1. Тестілеудің оң нәтижелерін көрсеткен біліктілік санаттарын беру (растау) үшін козетка аттестаттауға аттестатталушылар аттестаттаудың екінші кезеңіне жіберіледі.
 2. Ұлттық біліктілік тестілеудің оң нәтижесін алған біліктілік санаттарын беру (растау) үшін козетка аттестаттауға аттестатталушылар білім беру ұйымы (ауданның (қаланың) білім бөлімі, білім басқармасы және тиісті саланың уәкілетті органы арқылы тиісті деңгейдегі аттестаттау комиссиясына аттестаттау кезеңіндегі кәсіптік қызметтің нәтижелілігі бойынша портфолио ұсынады:
 • 1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес аттестаттауға өтініш;
 • 2) міндетті түрде ұсыну үшін қажетті құжаттардың көшірмелері;
 • жеке басын куәландыратын құжат;
 • білімі туралы диплом;
 • қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат;
 • берілген біліктілік санаты туралы куәлік және бұйрық (бұрын біліктілік санаты бар тұлғалар үшін));

— біліктілікті арттыру курстарынан өту туралы құжаттар;

3) ұлттық біліктілік тестілеуден өткені туралы құжат;

4) оқу жетістіктерін сырттай бағалау және (немесе) ағымдағы және (немесе) қорытынды аттестаттау нәтижелерін қамтитын аттестаттау кезеңіндегі білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштері;

5) педагогтардың кәсіби жетістіктерін және тәжірибесін қорытуды растайтын құжаттардың  көшірмелері;

6) сабақтарды  бақылау парақтары (кемінде үш ай);

7) біліктілікті арттыру курстарынан өткендігі туралы құжаттың көшірмесі.

 1. Біліктілік санатын беруге козетка аттестаттау кезінде аттестаттау комиссиясы «өтініш берілген біліктілік санатына сәйкес келмейді» деген шешім қабылдаған жағдайда қолданыстағы біліктілік санаты сақталады.
 2. Аттесттаттау комиссиясы «мәлімделген біліктілік санатына сәйкес келмейді» деген шешім қабылданған кезде кезекті аттестаттау кезінде қолдаеыстағы біліктідік санаты бір деңгейге төмендейді.
 3. Егер аттестатталушы біліктілік санаттарын беру (растау) үшін козетка аттестаттауға мәлімделген санатқа балл алмаған жағдайда, ол аттестаттаудың келесі кезеңіне төмен деңгеймен қатысуға құқылы.
 4. Ұлттық біліктілік тесті арқылы мерзімінен бұрын аттестаттауға мынадай санаттағы тұлғалар жіберіледі.

2) «педагог-сарапшы» біліктілік санатына»:

— қалалық (аудандық) деңгейдегі пән олимпиадаларының, шығармашылық, кәсіби конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын дайындаған тұлғалар;

— қалалық (аудандық) деңгейдегі кәсіби конкурстардың жеңімпаздары болып табылатын тұлғалар;

—  облыстық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар (Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалалары));

— «Болашақ» бағдарламасының түлектері болып табылатын тұлғалар»;

— ғылым кандидаты/доктор немесе PhD докторы ғылыми дәрежесі және кемінде екі жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар.

— ағылшын тілін B2 (CEFR шкаласы бойынша) төмен емес деңгейде меңгерген және ағылшын тілінде сабақ беретін тұлғалар;

— жоғары оқу орнынан білім беру ұйымдарына педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде екі жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар;

—  бейінді пән бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері болып табылатын тұлғалар.

3) «педагог-зерттеуші» біліктілік санатына»:

— облыстық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың, шығармашылық конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын немесе республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушыларды дайындаған тұлғалар;

— облыстық деңгейдегі кәсіптік конкурстардың жеңімпаздары немесе республикалық немесе халықаралық деңгейдегі қатысушылар болып табылатын тұлғалар;

— «Болашақ» бағдарламасының түлектері болып табылатын тұлғалар»;

— республикалық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар;

—  ғылым кандидаты/доктор немесе PhD докторы ғылыми дәрежесі және кемінде үш жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар.

4) «педагог-шебер» біліктілік санатына»:

 республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың, шығармашылық конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын немесе халықаралық деңгейдегі қатысушыларды дайындаған тұлғалар;

— республикалық деңгейдегі кәсіптік конкурстардың жеңімпаздары немесе халықаралық деңгейдегі қатысушылар болып табылатын тұлғалар;

— халықаралық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған, педагогикалық практикада оқытудың және тәрбиелеудің ғылыми негізделген әдістерін, авторлық технологияларын жүйелі пайдаланатын тұлғалар.

8-қосымша

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында қызмет атқаратын педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдарды және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына

Нысан

Біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушының портфолиосын бағалау критерийлері

Бағалау критерийлері Біліктілік санаты
Педагог-сарапшы Педагог-зерттеуші Педагог-шебер
Білім алушылардың білім сапасы 1   7%-ға білім сапасының өсу динамикасы  10%-ға білім сапасының өсу динамикасы  15%-ға білім сапасының өсу динамикасы
Сабақ беру сапасы Білім басқармасы органының сараптамалық кеңесінің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (кемінде 2 болған жағдайда) Білім басқармасы органының сараптамалық кеңесінің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (3-тен кем емес) «НЗМ» АОО немесе білім басқармасы органының сараптамалық кеңесінің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (кемінде 3)
Оқушылардың жетістіктері Аудан/қала деңгейі Облыс деңгейі  
Қызмет қорытындыларын жалпылау 2 Аудан/қала деңгейі Облыс деңгейі Республикалық деңгей (өз авторлық идеясын іске асыру негізінде)
 Педагогтың кәсіби жетістіктері Кәсіби конкурстарға, олимпиадаларға және өзге де іс-шараларға қатысу

1 Егер аттестаттау кезеңінде білім сапасы кемінде 70% — ды құраса, бұл критерий міндетті емес болып табылады.

2 Тиісті деңгейдегі деректер банкіне тәжірибе енгізу, конференцияларда, симпозиумдарда сөз сөйлеу туралы құжат (іс — шаралар бағдарламасы және іс-шаралар жинағында жарияланған сөз сөйлеу мәтіні қоса беріледі), әдістемелік материалдарды әзірлеу, семинарлар, шеберлік-кластар өткізу.

Ескерту: білім алушылардың біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушының портфолиосын бағалаудың 5 өлшемінен, педагог қызметінің қорытындыларын қорытындылау және кәсіби жетістіктері міндетті болып табылады.

Біліктілік санатын беру (растау) үшін аттестатталушының портфолиясын  бағалау критериилері (арнайы білім беру ұйымдарының, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптардың педагогтары үшін)

Бағалау критериилері Біліктілік санаты
Педагог-сарапшы Педагог-зерттеуші Педагог-шебер
Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру бойынша маман қызметінің нәтижелілігі  Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру 50% -60%  Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру 60%-70% Жеке дамыту бағдарламасын іске асыру 70%-80%
Түзету-дамыту сабақтарының сапасы  Білім басқармасы органының (аудан/қала) сараптамалық кеңесінің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (кемінде 2)  Білім басқармасы органының сараптамалық кеңесінің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (3-тен кем емес)  Сараптамалық кеңестің ұсыныстары бар сабақтарды бақылау парақтары (кемінде 3)
Қызмет қорытындыларын жалпылау 1 Аудан/қала деңгейі Облыс/қалалар деңгейі Нұр-Сұлтан, Алматы и Шымкент Республикалық деңгей (өз авторлық идеясын іске асыру негізінде)
 Педагогтың кәсіби жетістіктері Кәсіби конкурстарға, олимпиадаларға және өзге де іс-шараларға қатысу

1 Тиісті деңгейдегі деректер банкіне тәжірибе енгізу, конференцияларда, симпозиумдарда сөз сөйлеу туралы құжаттар (іс-шаралар бағдарламасы және іс-шаралар жинағында жарияланған сөз сөйлеу мәтіні қоса беріледі), әдістемелік материалдарды әзірлеу, семинарлар, шеберлік-кластар өткізу.

Ескерту: білім алушылардың біліктілік санатын беруге (растауға) аттестаттлушының  портфолиосын бағалаудың 5 өлшемінен, педагог қызметінің нәтижелерін қорытындалау және кәсіби жетістіктері міндетті болып табылады.


ПІКІР ҚАЛДЫРУ