ҚазҰУ-ма мың алғыс! 

0
1334
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті - білім алуға зор мүмкіндіктер мекені

Медеуханова Альмира Ермекқызы, Тажибай Аружан Нургалиқызы, Таласбаева Алуа Айдынқызы әл-Фараби атындағы ҚазҰҮ-нің «Филолоия және әлем тілдері факультетінің» 4-курс студенті, университетімiзге және де М.Ганди атындағы №92 мамандандырылған лицейіне біздің студенттер үшін педагогикалық практиканы ұйымдастырғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Университеттің ғылыми педагогикалық құрамы студенттерді толыққанды академиялық біліммен қамтамасыз етеді. Алайда практикалық дағдыларды дамыту ғана студенттерге өздері таңдаған мамандықты толық меңгеруге көмектеседі. Менің тандаған мамандығымыз шетел тілі мұғалімі болғандықтан, бiз сабақтың дұрыс жүргізілуін және әр оқушымен жеке тіл табысуды, сабақты қызықты өткізуді үйрендiк. Болашақта өз ісінің маманы болуға дайынбыз. 

Medeukhanova Almira Ermekkyzy, Tazhibai Aruzhan, Talasbayeva Alua  4-year student at the al-Farabi Kazakh National University, We want to thank our university, as well as a specialized lyceum №92 named after M. Gandhi, for organizing professional practice for our students. The scientific and pedagogical staff of the university provides students with full academic knowledge. However, only the development of practical skills will help students fully master their chosen profession. Since the specialty is a teacher of foreign languages, my duties included studying the correct conduct of the lesson, but it was also interesting to conduct it, We also had to learn how to find an approach separately for each student. The university and this school taught me all this. Now We can say with great confidence that We are ready to become a professional in my field.

Ғылыми жетекшісі Медетбекова П.Т.


ПІКІР ҚАЛДЫРУ