Берджи анықтағышы бойынша бактериялардың топтары

0
5011

Жоспары:\r\n\r\n1.Кіріспе бөлім\r\n\r\n1.1. Прокариоттар систематикасы туралы қысқаша шолу\r\n

  \r\n

 1. Негізгі бөлім
 2. \r\n

\r\n2.1.Американдық ғалым Берджидің жасаған зерттеулері және Берджи анықтағышы\r\n\r\n2.2. Берджи анықтағышы бойынша бактериялардың негізгі топтары және олардың өкілдері\r\n

  \r\n

 1. Қорытынды бөлім
 2. \r\n

\r\n4.Тақырып бойынша қорытынды сұрақтар\r\n\r\n5.Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме\r\n\r\n1.Кіріспе бөлім\r\n\r\n1.1. Прокариоттар систематикасы туралы қысқаша шолу\r\n\r\nСистематика- организмдердің алуантүрлілігі мен әр түрлі организмдер топтарының арасындағы байланысты зерттейтін және бұл байланыстардың заңдылықтарын анықтайтын биология ғылымының саласы. Зерттеу обьектілеріне байланысты ол мынадай түрлерге бөлінеді:\r\n\r\nТүрлерді бір-бірімен байланысты және бір-біріне тәуелді категорияларға біріктіру үшін систематиканың әдістері мен оларды сипаттайтын тілі бар. Систематика классификация, таксономия, номенклатура, идентификация деп түрленеді. [1]\r\n\r\nИдентификация – зерттейтін обьектіні бір таксонға жатқызу. Таксономия мен идентификация бір-бірімен байланысты.\r\n\r\nИдентификация\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n  Сай келетін тест бойынша сипаттау\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n                                   Белгілі түрлермен салыстыру\r\n\r\n \r\n\r\n         Белгілі түрлерге жатқызу                                               Белгілі түрлерге жатпайды\r\n\r\n(идентификация)                                                                («жаңа», «анықталмаған»)\r\n

  \r\n

 1. Негізгі бөлім
 2. \r\n

\r\n2.1.Американдық ғалым Берджидің жасаған зерттеулері және Берджи анықтағышы\r\n\r\n                   [2]\r\n\r\n       Идентификацияның практикалық жұмысын жеңілдету үшін бактериялардың Берги анықтағышы жасалды. Ол 1923 жылы Американың бактериологиялық қоғамының бірінші авторы және редакторы атымен аталған. Бактериялардың жаңа туыстары мен түрлері жөнінде мәліметтердің жиналуына байланысты бұл нұсқа бірнеше рет қайта басылып шықты. Оның үшеуін (1925, 1930, 1934) Берги өзі шығарды, ал кейінгілері ол қайтыс болғаннан кейін шықты. Ең соңғы 9-шы басылым 1997 жылы орыс тілінде шықты. Бұл анықтамада барлық прокариоттар 35 топқа бөлінген.\r\n\r\nБерги анықтағышы бактериялар идентификациясы принципі бойынша  практикалық бактериологиядағы кеңірек таралған барлық белгілі бактерияларды жүйелейді. Және оларды клетка құрылысындағы айырмашылықтары мен Грам әдісі бойынша бояуға байланысты  ерекшеліктеріне қатысты ажыратады. «Берджи бактерия анықтағышы» 9 басылымы бойынша бактериялардың жіктелуі олардың клетка қабықшасы\r\n\r\nқұрылымы ерекшіліктеріне қарай (Грам әдісімен бояу) 4\r\n\r\nбөлімге топтастырылған (1978 ж. — Н. Гиббонс және Р. Мурей):\r\n\r\n \r\n

  \r\n

 1. Gracilicutes, жұқа қабатты, грам-теріс;
 2. \r\n

 3. Firmicutes, қалың қабатты, грам-оң;
 4. \r\n

 5. Tenericutes, клетка қабықшасы жоқ, микоплазмалар;
 6. \r\n

 7. Mendosicutes, клетка қабырғасы дефектті,архебактериялар. [4]
 8. \r\n

\r\n \r\n\r\n2.2. Берджи анықтағышы бойынша бактериялардың негізгі топтары және олардың өкілдері\r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Бактериялардың негізгі топтары Өкілдері
1 Спирохеталар Spirochaeta zoelzerii, S.thermophila, S.saldaria, S.alkalica, S.africana және т.б
2 Аэробты спираль тәрізді немесе иілген грам-теріс қозғалғыш Campylobacter, Helicobacters Spirillum\r\n\r\n 
3 Қозғалмайтын грам-теріс иілген Ancyclobacter, Brachiarcus, Renobacter, Tetrarcus
4 Грам-теріс аэробты таяқшалар мен коктар Pseudobacteriaceae, Azotobacteriaceae, Rhizobiaceae, Agrobacterium, Vibrionaceae, Acetobacteriaceae
5 Факультативті анаэробты грам-теріс таяқшалар Enterobacteriaeae, Vibrionaceae, Pasteurellaceae
6 Грам-теріс, анаэробты, тік, иілген немесе спираль тәрізді Acetivibrio, Acetoanaerobium, Acetogenium, Acetomicrobum, Anaerovibrio, Leptotrichia
7 Күкірт пен сульфаттың диссмиляциялық тотықсыздануын жүзеге асыратын Desulfotomaculum, Desulfobulbus, Desulfomicrobium, Desulfobactrium, Desulfomonile және т.б
8 Анаэробты грам-теріс Acidominococcus, Megasphaera, Syntrophococcus, Vellionella
9 Риккетсиялар мен хламидиялар Бұл топ микроорганизмдерін зерттеу үшін ерекше өсіру жағдайлары қажет. Сондықтан бұлар көрсетілмеген
10 Аноксигенді фототрофты 7 топшадан тұрады: қара-қошқыл күкіртті, күкіртсіз, бактериохлорофилл g бар, жасыл күкіртті, көп клеткалы жіпшелі жасыл, аэробты хемотрофтар
11 Оксигенді фототүзуші Chroococcales, Pleurocapsales, Oscillatoreales, Nostocales, Stigoneomatales
12 Аэробты хемолитотрофты бактериялар және оларға жақын организмдер 3 топшаға бөлінеді: 1. Түссіз, күкіртті тотықтыратын; 2. Темір және марганец тотықтыратын; 3. Нетрификациялаушы
13 Бүршіктенетін немесе өсінділері бар Ancalomicrobum, Planctomicetales, Galionella
14 Жабындылары бар Sphaerotilus, Leptothrix
15 Фотосинтезге қабілетсіз, жеміс денелерін түзбейтін, сырғанайтын Beggiatoa (өкілдерінің аттары берілмеген)
16 Сырғанайтын жеміс денелерін түзетін: миксобактериялар Proteobacteria
17 Грам-оң коктар Sporosarcina, Staphylococcus, Micrococcaceae, Lactococcus, Leuconostoc
18 Эндоспора түзетін грам-оң таяқшалар мен коктар Bacillus, Clostridium
19 Грам-оң спора түзбейтін дұрыс пішінді таяқшалар Lactobacillus
20 Грам-оң спора түзбейтін бұрыс пішінді таяқшалар Corynobacterium, Arthrobacter, Cellulomonas, Propionibacterium, Eubacterium
21 Микобактериялар Micobacterium туысы
22 Актиномицеттер Нокардия пішінді акиномицеттер 4 топша, 19 туыс
23 Көп ұялы спорангиялары бар туыстар Dermatophilus, Francia, Geodermatophilus
24 Актинопландар 6 туысы бар (берілмеген)
25 Стрептомицеттер Streptomyces
26 Мадуромицеттер Actinomadura
27 Thermomonospora және оған жақын туыстар Thermomonospora
28 Термоактиномицеттер Thermoactinomicess
29 Басқа туыстар Glycomices, Kitatosporia, Sacchorothrix
30 Микоплазмалар(моллекуталар): клетка қабықшасы жоқ Tenericutes, Mollicutes, Mycoplasmatales
                                              Архебактерилар
31 Метаногендер Methanococcales, Methanobacteries, Methanomicrobiales
32 Сульфаттотықсыздандырушы архебактериялар Archaeglobales туысы
33 Экстремальды галофильді аэробты (галобактериялар) Halobacteriales, Haloarcula, Halococcus, Natronobacterium, Natronococcus
34 Клетка қабықшасы жоқ архебактериялар Thermoplazma туысы
35 Молекулалы күкіртті пайдаланатын экстремальды термофильдер мен гипертермофильдер Pyrobaculum, Thermofilum, Thermoproteus

\r\n[1]\r\n\r\n \r\n\r\n                                 \r\n

  \r\n

 1. Қорытынды
 2. \r\n

\r\n       Сонымен, идентификацияның практикалық жұмысын жеңілдету үшін бактериялардың Берги анықтағышы жасалды. Ол 1923 жылы Американың бактериологиялық қоғамының бірінші авторы және редакторы атымен аталған. Бактериялардың жаңа туыстары мен түрлері жөнінде мәліметтердің жиналуына байланысты бұл нұсқа бірнеше рет қайта басылып шықты. Оның үшеуін (1925, 1930, 1934) Берги өзі шығарды, ал кейінгілері ол қайтыс болғаннан кейін шықты. Ең соңғы 9-шы басылым 1997 жылы орыс тілінде шықты. Бұл анықтамада барлық прокариоттар 35 топқа бөлінген.\r\n\r\n Берги анықтағышы бактериялар идентификациясы принципі бойынша  практикалық бактериологиядағы кеңірек таралған барлық белгілі бактерияларды жүйелейді. Және оларды клетка құрылысындағы айырмашылықтары мен Грам әдісі бойынша бояуға байланысты  ерекшеліктеріне қатысты ажыратады. «Берджи бактерия анықтағышы» 9 басылымы бойынша бактериялардың жіктелуі олардың клетка қабықшасы\r\n\r\nқұрылымы ерекшіліктеріне қарай (Грам әдісімен бояу) 4\r\n\r\nбөлімге топтастырылған (1978 ж. — Н. Гиббонс және Р. Мурей). \r\n\r\nБұл еңбек өзінің құндылығын қазіргі кезге дейін жоғалтпады. Сол себепті медицина саласында, микробиология ғылымының салаларында кеңінен қолданылады.\r\n\r\n \r\n\r\n4.Тақырып бойынша қорытынды сұрақтар\r\n\r\n \r\n

  \r\n

 1. Берджи анықтағышына сипаттама беріңіз
 2. \r\n

 3. Берджидің өзі шығарған анықтағыштың нұсқалары қай жылдары жарық көрді?
 4. \r\n

 5. Берджи анықтағышы бойынша прокариоттар қанша топқа бөлінген?
 6. \r\n

 7. Бактерияларды жіктелуі қандай ерекшеліктеріне байланысты топтастырылған?
 8. \r\n

\r\n \r\n\r\n5.Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме: \r\n\r\n \r\n\r\n1..М.Х.Шығаева, Ә.Т.Қанаев «Микробиология және вирусология». Алматы, «Қазақ университеті» баспасы, 2008ж. (330бет; 338-366бет)\r\n

  \r\n

 1. http://www.char.ru/books/
 2. \r\n

\r\n3.: http://meduniver.com/Medical/Microbiology/36.html\r\n

  \r\n

 1. Лекциялар жинағы (презентация)
 2. \r\n


ПІКІР ҚАЛДЫРУ