Конфигурациялық файл

0
1795

Компьютердің конфигурациясы (қүрылғыларының құрамы мен құрылымы) оның құрамындағы барлық құрылғылармен анықталады. Конфигурацияны анықтау немесе бекіту деп құрьлғыларға байланысты ОЖ-нің кейбір жұмыстық параметрлерін енгізуді айтады. ОЖ жүктелгеннен кейін ол өзі бірден автоматты түрде бұрын «келісілген шарттар» бойынша керекті параметрлерді анықтап, олардың мәндерін дұрыстайды. әйтсе де, әрбір адам қажет болған жағдайда ол мәндерді өз қалауынша езгерте алады.\r\n\r\nБұл мақсатта компьютерді пайдаланатын әрбір адам арнайы екі жүйелік файл жасайды, олар:\r\n\r\n– конфигурациялық CONFIG.SYS файлы;\r\n\r\n– автоматты түрде орындалатын AUTOEXEC.BAT файлы.\r\n\r\nБүл екеуі де ОЖ жазылған жүйелік дискінің түпкі каталогына орнадасады. ЭЕМ жадына ОЖ жүкгелгенде алдымен конфигурациялық файлды, сонан соң автоматты түрде орындалатын файлды іске қосады.\r\n\r\nКонфигурациялық файл компьютерге қосылып тұрған шеткері құрылғыларды сипаттайды, ол құрылғылардың сәйкес параметрлерін анықтап, ОЖ-нің мүмкіндіктерін кеңейтеді.\r\n\r\nКонфигурациялык файлдың кейбір командаларын қарастырып кетейік.\r\n\r\nТегін жүктеп алу


ПІКІР ҚАЛДЫРУ