Конвективті жылуалмасу

0
2906

Табиғи конвекция кезіндегі жылу берудің есептеулері.\r\n\r\n     Табиғи конвекциялы жылу беру есептеулерінің қажеттілігі жиі кездеседі, мысалы жылу жүргізуші құбырлардың, булы және су жылытушы қазандардың, жылу жоғалуының есептеулерінде, жылытушы және қыздырушы аспаптарының есептеулерін жүргізуде және т.б кездеседі.\r\n\r\n     Табиғи конвекция кезіндегі, жылу беру жағдайының екі түрін ажыратады: жылу берудің өте көп көлемде және жылу берудің шектелген (өлшемді) көлемдегі түрлері.\r\n\r\n     Өте көп көлмдегі жылу берілу. Жылудың өте көп көлемде берілуі, тек қана бір құбылыспен сипатталады, мысалы сұйықты қыздырумен өтеді. Сұйықтың салқындауы, өте қашықта болғандық-тан процесстің өтуіне әсерін тигізбейді. Бұл процессті\r\n\r\n                               tш.к = 0,5 (tс-tқ)   анықтайды,\r\n\r\nмұндағы қабырғаның температурасы, °С; ісжылытылған денеден өте қашықтағы сұйықтың температурасы, °С.\r\n\r\n     Құбырдың тік бетінің, пластинаның жэне басқаларының табиғи конвекцияларының ламинарлы режимнен, турбулентті қозғалысқа өтуін (Ог-Рг)кб-109, алмағайып кезеңі деп атайды. (Сг-Рг) Кб>109 мәні кезіндегі, жылу беру ламинарлы шекаралық қабаттың бастапқы бөлігіндегі hал. үшін, жылу беруінің есептеуі жеке жүргізіледі де, және h-hал. (һалалмағайып — критический) турбулентті шекаралық қабатпен орналасқанына да, осылай есептеледі. hал  . мэнін мына шарт жағдайымен анықтайды:\r\n\r\n Тегін жүктеп алу\r\n\r\n 


ПІКІР ҚАЛДЫРУ