«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІІІ нұсқа)

1
9795

№ 51
Марганецтің жоғарғы оксидінің формуласын жазыңыз. Жауапты осы
формуладағы элементтер индекстерінің қосындысымен көрсетіңіз.
A) 5.
B) 9.
C) 3.
D) 7.
E) 8.

№ 52
Хлордың жоғарғы оксидінің формуласын жазыңыз. Жауапты осы формуладағы элементтер индекстерінің қосындысымен көрсетіңіз:
A) 2.
B) 9.
C) 7.
D) 3.
E) 5.

№ 53
Күрделі зат формуласы:
A) S4.
B) S6.
C) H2S.
D) S.
E) S2.

№ 54
Жай зат:
A) Күкіртті сутек.
B) Аммиак.
C) Су.
D) Озон.
E) Натрий гидроксиді.

№ 55
Күрделі зат:
A) Алмаз.
B) Сутек.
C) Графит.
D) Су.
E) Күкірт.

№ 56
Күрделі зат:
A) HCl.
B) S2.
C) H2.
D) Cl2.
E) N2.

№ 57
Күрделі зат:
A) P4.
B) S8.
C) O3.
D) PH3.
E) N2.

№ 58
Кальций карбонатындағы кальцийдің массалық үлесін анықтаңыз.
A) 40 %.
B) 50 %.
C) 20 %.
D) 30 %.
E) 10 %.

№ 59
Кальций ортофосфатының формуласын жазыңыз. Жауапта заттың мольдік
массасын көрсетіңіз.
A) 310 г/моль.
B) 110 г/моль.
C) 210 г/моль.
D) 410 г/моль.
E) 510 г/моль.

№ 60
Алюминий нитратының формуласын жазыңыз. Жауапта заттың мольдік
массасын көрсетіңіз.
A) 120 г/моль.
B) 213 г/моль.
C) 315 г/моль.
D) 200 г/моль.
E) 100 г/моль.

№ 61
Темір (ІІІ) гидроксидінің формуласын жазыңыз. Жауапта заттың мольдік
массасын көрсетіңіз.
A) 67 г/моль.
B) 97 г/моль.
C) 107 г/моль.
D) 57 г/моль.
E) 120 г/моль.

№ 62
Хром (ІІІ) гидроксидінің формуласын жазыңыз. Жауапты заттың мольдік
массасымен көрсетіңіз.
A) 103 г/моль.
B) 206 г/моль.
C) 150 г/моль.
D) 53 г/моль.
E) 100 г/моль.

№ 63
Химиялық құбылыс:
A) Судың қайнауы.
B) Лайдың құрғауы.
C) Тұздың суда еруі.
D) Газдың жануы.
E) Судың мұзға айналуы.

№ 64
Жай затты көрсетіңіз.
A) Темір сульфиді.
B) Ауа.
C) Сынап оксиді.
D) Өзен суы.
E) Сутек.

№ 65
Күрделі затты тандаңыз.
A) Ағаш көмірі.
B) Қант.
C) Оттек.
D) Күкірт ұнтағы.
E) Темір ұнтағы.

№ 66
NO газының 2 моліндегі молекула саны:
A)6 х10 23
B)3 х10 23
C)2 х10 23
D)1,2х 10 24
E)9х10 23

№ 67
Оттектің 3,01х10 (23) молекуласының зат мөлшері:
A) 3 моль.
B) 1,5 моль.
C) 1 моль.
D) 2 моль.
E) 0,5 моль.

№ 68
0,1 моль мөлшеріне сәйкес келетін зат:
A) 0,8 г — CuO.
B) 8 г — O2.
C)23 6х10
H2 молекуласы.
D) 8 г — CuO.
E)23 60х10 H2 молекуласы.

№ 69
Азоттың 56 грамы (қ.ж.) алатын көлемі:
A) 56,0 л.
B) 11,2 л.
C) 33,6 л.
D) 22,4 л.
E) 44,8 л.

№ 70
5 моль натрий гидроксидінің массасы:
A) 200 г.
B) 100 г.
C) 200 г/моль.
D) 100 г/моль.
E) 150 г/моль.

№ 71
CuSO (4) * 5H2O кристалогидраттың мольдік массасы:

A) 200 г/моль.
B) 160 г/моль.
C) 90 г/моль.
D) 250 г/моль.
E) 150 г/моль.

№ 72
4,5 моль күкірт қышқылының массасы …
A) 49 г.
B) 441 г.
C) 490 г.
D) 392 г.
E) 98 г.

№ 73
Қалыпты жағдайда 12,5 г газ 10 л көлем алады. Газдың мольдік массасы …
A) 14 г/моль.
B) 56 г/моль.
C) 18 г/моль.
D) 36 г/моль.
E) 28 г/моль.

№ 74
Титан (ІV) бромидіндегі титанның массалық үлесі …
A) 15,0 %
B) 13,0 %.
C) 25,0 %.
D) 12,8 %.
E) 14,7 %.

№ 75
Массасы 800 г темір (ІІІ) оксидінің моль саны …
A) 3.
B) 1.
C) 5.
D) 2.
E) 4.

№ 76
Қалыпты жағдайда 5,5 г газ 2,8 л көлем алады. Газдың мольдік массасы …
A) 40 г/моль.
B) 28 г/моль.
C) 44 г/моль.
D) 56 г/моль.
E) 55 г/моль.

№ 77
7,1 кг фосфор(V) оксидіндегі молекулалар саны …
A) 3,011024 молекула.
B) 3,011023 молекула.
C) 3,011025 молекула.
D) 6,021024 молекула.
E) 6,021025 молекула.

№ 78
Магний хлоридіндегі хлордың массалық үлесі …
A) 73,7 %.
B) 36,8 %.
C) 74,7 %.
D) 37,3 %.
E) 77,4 %.

№ 79
4 моль ортофосфор қышқылының массасы …
A) 245 г.
B) 196 г.
C) 98 г.
D) 392 г.
E) 147 г.

№ 80
Қалыпты жағдайдағы 78,4 л оттектің массасы …
A) 224 г.
B) 112 г.
C) 168 г.
D) 84 г.
E) 56 г.

Жауабы:

51 B
52 B
53 C
54 D
55 D
56 A
57 D
58 A
59 A
60 B
61 C
62 A
63 D
64 E
65 B
66 D
67 E
68 D
69 E
70 A
71 D
72 B
73 E
74 B
75 C
76 C
77 C
78 C
79 D
80 B

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


1 ПІКІР

ПІКІР ҚАЛДЫРУ