«Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІV нұсқа)

0
8193

№ 81
68,4 г алюминий сульфатындағы молекулалар саны …
A) 3,01·1024
B) 1,20·1023
C) 6,02·1023
D) 6,02·1024
E) 1,20·1022

№ 82
Массасы 814 г кальций гидроксидінің моль саны …
A) 11.
B) 10.
C) 14.
D) 12.
E) 13.

№ 83
Қалыпты жағдайда 6 г сутегінің алатын көлемі 6 г метанның алатын көлемінен
A) 6 есе үлкен.
B) 10 есе үлкен.
C) 8 есе үлкен.
D) 9 есе үлкен.
E) 7 есе үлкен.

№ 84
Құрамында 49,55 % марганец және 50,45 % оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттігі …
A) 7.
B) 6.
C) 2.
D) 4.
E) 3.

№ 85
3,5 моль натрий гидроксидінің массасы:
A) 130 г.
B) 100 г.
C) 140 г.
D) 120 г.
E) 110 г.

№ 86
0,51 кг алюминий оксидіндегі молекулалар саны:
A) 1,50*1023 молекула.
B) 1,50*1022 молекула.
C) 3,01*1023 молекула.
D) 6,02*1023 молекула.
E) 3,01*1024 молекула.

№ 87
Массасы 1378 г натрий карбонатының моль саны …
A) 14.
B) 13.
C) 12.
D) 15.
E) 11.

№ 88
Қалыпты жағдайда 532,5 г хлордың алатын көлемі …
A) 140 л.
B) 224 л.
C) 196 л.
D) 168 л.
E) 252 л.

№ 89
3,5 моль көміртегі (ІV) оксидінің массасы …
A) 176 г.
B) 198 г.
C) 132 г.
D) 154 г.
E) 110 г.

№ 90
Қалыпты жағдайда 10 г оттектің алатын көлемі 10 г күкірт (ІV) оксидінің алатын көлемінен …
A) 6 есе үлкен.
B) 3 есе үлкен.
C) 2 есе үлкен.
D) 4 есе үлкен.
E) 5 есе үлкен.

№ 91
110 г көмірқышқыл газындағы молекулалар саны …
A) 1,50*1024 молекула.
B) 1,50*1023 молекула.
C) 6,02*1023 молекула.
D) 3,01*1023 молекула.
E) 3,01*1024 молекула.

№ 92
13 г кремний қышқылындағы молекулалар саны …
A) 1,0*1023
B) 3,0*1023
C) 2,0*1023
D) 1,0*1024
E) 1,0*1022

№ 93
Магний нитридіндегі Mg3N2 магнийдің массалық үлесі …
A) 48 %.
B) 52 %.
C) 72 %.
D) 24 %.
E) 28 %.

№ 94
Қалыпты жағдайдағы 5,6 л азоттың массасы …
A) 35 г.
B) 7 г.
C) 21 г.
D) 28 г.
E) 14 г.

№ 95
Құрамында 63,2 % марганец және 36,8 % оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттігі …
A) 4.
B) 6.
C) 3.
D) 7.
E) 2.

№ 96
Массасы 935 г күміс нитратының моль саны …
A) 2,5.
B) 5,5.
C) 1,5.
D) 3,5.
E) 4,5.

№ 97
Қалыпты жағдайда 95 г газ 56 л көлем алады. Газдың мольдік массасы …
A) 95 г/моль.
B) 57 г/моль.
C) 76 г/моль.
D) 19 г/моль.
E) 38 г/моль.

№ 98
2,61 г барий нитратындағы молекулалар саны …
A) 1,20*1024 молекула.
B) 3,01*1023 молекула.
C) 6,02*1022 молекула.
D) 6,02*1021 молекула.
E) 1,30*1024 молекула.

№ 99
Құрамында 30,4 % азот және 69,6 % оттегі бар қосылыстағы азоттың валенттігі
A) 1.
B) 5.
C) 4.
D) 2.
E) 3.

№ 100
2 моль натрий бромидінің массасы …
A) 206 г.
B) 202 г.
C) 204 г.
D) 208 г.
E) 200 г.

№ 101
Қалыпты жағдайда 33 г көмірқышқыл газының алатын көлемі …
A) 8,4 л.
B) 16,8 л.
C) 11,2 л.
D) 14,0 л.
E) 5,6 л.

№ 102
Сурьма (ІІІ) оксидіндегі -Sb2O3 сурьманың массалық үлесі …
A) 83,6 %.
B) 83,8 %.
C) 83,2 %.
D) 83,4 %.
E) 83,0 %.

№ 103
Массасы 1377 г мырыш оксидінің моль саны …
A) 19.
B) 17.
C) 13.
D) 15.
E) 11.

№ 104
Қалыпты жағдайда 10 г газ 7 л көлем алады. Газдың мольдік массасы:
A) 30 г/моль.
B) 34 г/моль.
C) 32 г/моль.
D) 38 г/моль.
E) 36 г/моль.

№ 105
Ag2O оксидіндегі күмістің массалық үлесі …
A) 93,1 %.
B) 92,1 %.
C) 93,6 %.
D) 92,6 %.
E) 94,1 %.

№ 106
Қалыпты жағдайдағы 1,4 л күкірт (VІ) оксидінің массасы …
A) 3 г.
B) 1 г.
C) 2 г.
D) 4 г.
E) 5 г.

№ 107
3,5 моль ортофосфор қышқылының массасы …
A) 343 г.
B) 245 г.
C) 147 г.
D) 294 г.
E) 196 г.

№ 108
Қалыпты жағдайда 160 г күкірт (ІV) оксидінің алатын көлемі 40 г күкірт (VІ)
оксидінің алатын көлемінен …
A) 6 есе үлкен.
B) 4 есе үлкен.
C) 5 есе үлкен.
D) 2 есе үлкен.
E) 3 есе үлкен.

№ 109
Темір (ІІІ) хлоридіндегі темірдің массалық үлесі …
A) 54,3 %.
B) 53,4 %.
C) 43,5 %.
D) 45,3 %.
E) 34,5 %.

№ 110
Массасы 1335 г алюминий хлоридінің моль саны …
A) 7.
B) 10.
C) 8.
D) 9.
E) 6.

№ 111
Көміртек оксидіндегі CO2 көміртегінің массалық үлесі …
A) 24,9%.
B) 27,3%.
C) 23,7%.
D) 27,0%.
E) 42,9%.

№ 112
Титан (ІV) оксидіндегі титанның массалық үлесі …
A) 20 %.
B) 30 %.
C) 40 %.
D) 60 %.
E) 50 %.

№ 113
Массасы 748 г көмірқышқыл газдың моль саны …
A) 17.
B) 18.
C) 19.
D) 20.
E) 16.

№ 114
Қалыпты жағдайда 20 л күкірт (VІ) оксидінің массасы 10 л оттектің массасынан
A) 5 есе үлкен.
B) 3 есе үлкен.
C) 2 есе үлкен.
D) 4 есе үлкен.
E) 6 есе үлкен.

№ 115
2,7 г мыс (ІІ) хлоридіндегі молекулалар саны:
A) 6,02*1022
B) 3,01*1022
C) 1,20*1022
D) 1,20*1023
E) 3,01*1023

Жауабы:

81 B
82 A
83 C
84 A
85 C
86 E
87 B
88 D
89 D
90 C
91 A
92 A
93 C
94 B
95 A
96 B
97 E
98 D
99 C
100 A
101 B
102 A
103 B
104 C
105 A
106 E
107 A
108 C
109 E
110 B
111 B
112 D
113 A
114 A
115 C

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:


ПІКІР ҚАЛДЫРУ