ҰБТ-да химиядан кездесетін күрделі сұрақтардың жауабы

0
1358
Иллюстрация: Freepik.com

● А затының қүрамы С(4)H(10)O натриймен әрекеттескенде тұз түзіледі, ал дегидратациялағанда алканның қоспасын түзеді. А заты
▸ бутанол-2 ◂

● Медицинида және өндірісте қолданылатын заттарға глаубер тұзы, ас тұзы, мыс купоросы, ғаныш пен ляпис жатады. Аталған заттардың арасында күкірт қышқылы тұздарының саны:
▸ 3 ◂

● Қазақстан жерінде көп кездесетін табиғи байлық — әктасты қыздыру кезінде түзілетін заттар
▸ СaO, CO2 ◂

● Ақуызды сары түске бояйтын зат:
▸ азот қышқылы (конц) ◂

● Галогендердің сутекті қосылыстары:
▸ HCl, HBr, HF, HI ◂

● Берілген айналымды жүзеге асыру үшін қажетті реактивтер мен реакция жағдайлары Cl2 -> KClO3 -> KCl
▸ KOH ыстық ерітінді, калий хлоратының өршіткі қатысында ыдырауы ◂

● Лавсанның мономері:
▸ этиленгликоль мен терефталь қышқылы ◂

● Жасушааралық сұйықтық құрамында болатын ион
▸ Na(+) ◂

● Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі реттік номерлері 12 және 7 химиялық элементтер арасындағы химиялық байланыс түрі
▸ иондық ◂

● Карбон қышқылдарының құрамындағы функционалдық топ:
▸ карбоксил

● Алкендердің тривиалды атауындағы жұрнақ
▸ -илен ◂

● Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы
▸ 12 ◂

● Глюкозаның изомері
▸ фруктоза ◂

● Бутадиен — 1,3 изомері
▸ бутин-2 ◂

● Оттектің массалық үлесі үлкен гидроксид
▸ бериллий гидроксиді ◂

● Дипептид молекуласының құрамына кіретін пептидтік байланыс саны
▸ 1 ◂

● Құрамында оттек бар қосылыс
▸ әктас ◂

● Иісті газдың қасиеттері
▸ темірді оксидтерінен тотықсыздандырады ◂

● Концентрациялы күкірт қышқылының физикалық қасиеті
▸ түссіз, ұшқыштығы төмен, майлы сұйықтық, суда жақсы ериді ◂

● Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейтін фактор
▸ өршіткі ◂

● Соңғы электрон d деңгейшесін толтыратын элемент
▸ мырыш ◂

● Сутек катионын ерітіндіден … анықтауға болады
▸ лакмуспен ◂

● Гидрометаллургия әдісінің реакция теңдеуі:
▸ CuSO54 + Fe -> ◂

● Мыс (2) хлоридінің гидролиз ортасы
▸ күшті қышқылдық ◂

● Құрамы С4H11N болатын амин
▸ 1-аминбутан ◂

Этил спиртін дегидратациялап және дигидрогендеп алынған алкадиен:
▸ бутадиен

Анилин мен метиламиннің екеуінің ұқсастығы
▸ құрамында амин тобы бар

Этиленгликольді алу әдісі
▸ этиленді тотықтыру

Анилинмен реакцияға түсетін зат
▸ тұз қышқылы

Фосфор пентахлоридіндегі химиялық байланыс
▸ ковалентті полюсті

Қаныққан жоғары карбон қышқылдары
▸ стеарин қышқылы

Молекуласының кеңістіктегі пішіні тетраэдрлік болып келетін көмірсутек:
▸ алкандар

Саны бойынша спирттердің атомдығын анықтайды:
▸ гидроксил тобы

Алюминий өндіріледі
▸ бокситтен

Карбоксил тобы бар қосылыстар
▸ амин қышқылдарында және карбон қышқылдарында

Келесі реакциядан алынатын зат: Al4C3 + 12H2O =
▸ метан

Li2SO4 ерітіндісі электролизге ұшырағанда электродтарда пайда болатын заттар:
▸ H2 және O2

Фенолды табу үшін қолданады:
▸ FeCl3

Сірке қышқылымен әрекеттесетін заттар:
А)CO2 Б) H2 В)Cl2 Г) Na2CO3 Д) NaOH
▸ Жауабы: ВГД

Барий оксиді әрекеттеседі:
▸ H2O

Ацетилин молекуласындағы көміртек атомдарының арасындағы химиялық байланыс:
▸ ковалентті полярсыз

Мықты электролит болып саналатын зат:
▸ HNO3

Машиналарда антифриз, тежеуіш сұйықтығы ретінде пайдаланылатын зат:
▸ этиленгликоль

Ежелгі Қытайда фарфорды жасауда қолданылған химиялық элемент:
▸ кобальт

Калий және литий атомдарында бірдей
▸ жоғары қышқылдану дәрежесі

Сірке альдегидін мына затты гидратациялау арқылы алады
▸ ацетилин

Сутек төмен қышқылдану дәрежесін көрсететін қосылыс:
▸ KH

Калий хлориді молекуласының атомдары арасындағы химиялық байланыс:
▸ иондық

Тұздар гидролизге ұшырамайды, егер
▸ күшті негіз бен күшті қышқылдан құралса

Лакмус натрий фосфатының сулы ерітіндісінде:
▸ көгілдірденеді

Тек қышқылдық қасиет көрсететін зат:
▸ күкірт қышқылы

Гидролиз реакциясы —
▸ алмасу реакциясы

Тағам өнеркәсібінде заттың жарамдылық мерзімін арттыру үшін қолданылатын қоспа:
▸ бензой қышқылы (Е210)

Басқа материал:

  1. Дәнді-дақылдар биохимиясы. Нан және макарон өнімдерінің тағамдық құрамын көтеру мен қазіргі кездегі жағдайы
  2. Көмірсулардың жіктелуі. Адам ағзасындағы көмірсулардың биохимиялық рөлі.
  3. Белоктардың физикалық және химиялық қасиеттері. Амин қышқылының классификациясы мен құрылымы
  4. Химиядан тест сұрақтары жауабымен
  5. Мобильді құрылғылар сипаттамасы
  6. Виртуалды машиналар туралы мәлімет
  7. Вир­туал­ды жә­не ке­ңей­тіл­ген шын­дық де­ге­ні­міз не?
  8. Инфографикамен жұмыс істеуге арналған тегін немесе тарифы төмен сервистер

ПІКІР ҚАЛДЫРУ