IT Startup және жарнама

0
7755
Freepik.com

Жарнамалық үндеу – нақты объектісі бар (мәтіндік, көрнекі, дыбыстық, символикалық және т.б.), дайын жарнамалық өнім, оның көмегімен жарнама беруші өз клиенттеріне жүгінеді.

Жарнамалық үндеудің қалай жасалатындығы жарнама науқанының табыстылығына байланысты. Әрбір өтінішті бірреттік өнім ретінде емес, фирманың көпқырлы бейнесіне үлес ретінде қарастыру керек.

Жарнама – қандай да бір компанияның атынан идеяларды, тауарларды, қызметтерді ұсыну және жылжыту. Жарнама – нақты көрсетілген қаржыландыру көзі бар ақпаратты таратудың ақылы құралдары арқылы жүзеге асырылатын коммуникацияның
белгілі бір функциясы.

Жар­на­ма­лық үндеуді әзір­леу про­це­сі. 

Жарнамалық үндеуді әзірлеу процесі мынадай кезеңдерді қамтиды:

1. Жарнама мақсатын анық түсіну.

2. Жарнамалық-маркетингтік зерттеулер нәтижелерін жүргізу және талдау.

3. Шығармашылық жарнамалық стратегияны және жарнамалық идеяларды жасау. Айналым стилі мен тонын таңдау.

4. Айналым құрылымын анықтау және оның негізгі элементтерін құру.

5. Композицияны және жарнамалық модульдің макетін құру.

Жарнама идеясы сөз бен бейнелер арқылы көрсетілуі тиіс. Тиісінше, құрылымдық құрайтын жарнамалық хабарландыруды екі топқа бөлуге болады:

1) мәтіндік;
2) бейнелеу

Жарнамалық хабарландырудың мәтіндік элементтері:

• тақырыбы;

• ұраны;

• кіріспе бөлім;

• ақпараттық блок;

• анықтамалық мәліметтер;

• жаңғырық-фраза.

Негізгі бейнелеу элементтері:

• суреттер;

• қаріптер;

• түстер;

• сызғыштар және басқа графикалық элементтер;

• «ауа» (бос орындар);

• хабарландыру объектісі.

Дереккөз: Информатика: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытының 11-сыныбына арналған оқулық. /Г.И.Салғараева, Л.А.Рсалина, А.Б.Есенкүл

Ұқсас материалдар:

  1. PPC, pay per click немесе контекстік жарнама

  2. Жобаны алға жылжыту. Насихаттау дегеніміз не?

  3. Өзіңнің Startup-ыңды қалай іске қосу керек? Crowdfunding платформаларының жұмыс істеу қағидалары

  4. Startup түсінігі. Startup-ты іске қалай қосады?

  5. 3D панорама және виртуалды тур жасауға арналған программалар

  6. 3D панорама және виртуалды тур

  7. Өнім­ді өт­кі­зу әдіс­те­рі туралы

  8. Информатикадан глоссарий

  9. Жасанды интеллект деген не?


ПІКІР ҚАЛДЫРУ