Қышқылдық және негіздік оксидтер

0
4107
Иллюстрация: Freepik.com

Гидроксидтердің толық дегидраттануы кезінде оксидтер түзіледі:

H2SO4 = SO3 + H2O
H2CO3 = CO2 + H2O
2LiOH = Li2 + H2O
Ca(OH)2 = CaO + H2O

Қышқылдық гидроксидтерге H2SO4 және H2CO3 қышқылдық оксидтер, негіздік гидроксидтерге LiOH және Ca(OH)2 негіздік оксидтер жатады (сәйкес келеді).

Элементтердің тотығу дәрежелері гидроксидтер мен оксидтерде бірдей болады.
Оксидтердің аталуы:

SO3 — күкірт триоксиді

CO2 — көміртек диоксиді

N2O5 — диазот пентаоксиді

Li2O — дилитий оксиді

CaO — кальций оксиді

FeO — темір(2) оксиді

Қасиеттері қарама-қарсы гидроксидтермен немесе әрекеттескенде қышқылдық және негіздік оксидтер сәйкес гидроксидтерінің тұз түзгіштік қасиеттерін сақтайды:

N2O5 + 2NaOH = 2NaNO3 + H2O
3CaO + 2H3PO4 = Ca3(PO4)↓ + 3H2O
Li2O + SO3 = Li2SO4

Бірқатар (бәрі емес) қышқылдық және негіздік оксидтер сумен әрекеттесіп, қышқылдық және негіздік гидроксидтер түзеді:

Cl2O7 + H2O = 2HClO4
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Негіздік және қышқылды оксидтерді металдар мен бейметалдарды оттекте жағу арқылы алуға болады:

4Li + O2 = 2Li2O
2Mg + O2 = 2MgO
S + O2 = SO2

Басқа материалдар:

  1. Біліктілік тестілеу. Химия пәнінен тест тапсырмасы жауабымен
  2. Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Б, В, Г, Д әрпі бойынша)
  3. Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (А, Ә әрпі бойынша)
  4. «Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (І нұсқа)
  5. «Химияның алғашқы ұғымдары» тақырыбына тест сұрақтары жауабымен (ІІ нұсқа)
  6. Балықтың биологиялық классификациясы. Балықтың химиялық құрамы
  7. Белоктардың физикалық және химиялық қасиеттері. Амин қышқылының классификациясы мен құрылымы
  8. Көмірсуларды жіктеу: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер.


ПІКІР ҚАЛДЫРУ