Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Н,О,Ө әріпі бойынша)

0
3692
Freepik.com
Сұрақ Жауабы
Н
Нәтижесінде 0,1 моль фосфор (V) оксидін алу үшін қажет фосфордың массасы (г) 6,2
Нәтижесінде 10г сутегі түзілу үшін сумен әрекеттескен кальцийдің зат мөлшері (моль) 5
Нәтижесінде 6 моль сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасы (г) 390
Нейтронның заряды 0
Натрий дигидрофосфаты формуласы: NaH2PO4
Натрий селитрасындағы азоттың массалық үлесі (%) 16,4
Нәтижесінде 500кг аммоний карбонаты түзілетін болса, көмірқышқылымен әрекеттескен аммиактың массасы (кг) 177
Нитроқосылыстарға бір реагентпен әсер етіп, аминге айналдыруға болады. Бұл зат: сутек
Негіздік қасиеттің өсуіне қарай орналасқан қатар фениламин– диметиламин – триметиламин
Нәтижесінде 6,6 г 2,4,6 – триброманилин түзілген болса, броммен әрекеттескен анилиннің массасы (г) 1,86
Нәтижесенде 37,2г анилин түзілген болса, Зинин реакциясы бойынша реакцияға кіріскен нитробензолдың массасы (г) 49,2
Натрий атомының электрондық конфигурациясы 1s22s22p63s1
Натрий оксидін халықаралық номенклатурасы бойынша аталуы динатрий монооксиді
Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны 11 және 12
Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы Тотығады
H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу HCl+NaOH→ H2O +NaCl
Негіздік оксид K2O
H2S→SO2→A→H2SO4→SO2    А заты SO3
Натрий гидроксидімен әрекеттеспейтін зат Cu(OH)2
Натрий тетрагидроксоцинкатының формуласы Na2[Zn(OH)4]
Н3С-С(СН3)=СН-СН2-СН3 жүйелі номенклатура бойынша атауы 2-метилпентен-2
Hg+2 тұздары қатысында ацетиленнің сумен қосылу реакциясының аталуы Кучеров реакциясы
HCl диссоциацияланғанда түзілетін иондар: Н+ және Cl-
Натрий галогенидтердің  NaF, NaCl, NaBr, NaI молекуласындағы химиялық байланыстың түрі иондық
Натрий гидроксиді јрекеттесетін зат: HCl
Натрийдіѕ генетикалық қатарын құрайтын заттардыѕ реттік нөмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO3, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Na, 6.Ca(OH)2, 7.NaOH, 8.CaO, 9.Na2O, 10.H3PO4. 5, 9, 7, 2
H2S + O2 → SO2 + H2O реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы: 9
Н2СО3 затындағы көміртектің массалық үлесі (%): 19
Натрийді өнеркәсіпте алуға болады ас тұзының балқымасын электролиздеу арқылы
Никельді алюмотермиялау қажет заттар: Al, NiO
Натрий фториді мен калий фториді қоспасының балқымасын электролиздегенде электродтарда төзілетін өнім Na, F2
Натрий хлоридінің балқымасын электролиздегенде алынатын өнім Na, Cl2
Нитрон талшығының мономері акрилонитрилді пропеннен алады: 2CH2=CH – CH3 + 2NH3 + 3O2 → 2CH2=CH – C ≡ N + 6H2O. Құрамында пропеннің көлемдік өлесі 15% табиғи газдың 8 м3-нан (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы (г): 2839
H2SO4-тің салыстырмалы молекулалық массасы: 98
О
Орынбасу реакциясы Zn + 2HCl→
Оттектің 1,25 моліндегі  молекула саны 7,5∙1023
Орынбасу реакциясы Zn + 2HCl →
Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары Na, K, Li
Оксидтерінің жалпы формуласы R2O5 болатын элементтер қатары N, P, As
Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент Cl
Оксиді негіздік қасиет көрсететін элемент Na
Оттегінің латынша аталуы оксигениум
Оттек жер қыртысында қосылыс түрінде кездеседі  (%) 49,13
Оттек жай зат ретінде  ……….. кездеседі. атмосферада
Оттек газы түссіз
Оттек ……….. сұйылады – 183  ºС
Оттек ……….. қатады – 218  ºС
Оттекті зерттеген ғалымдар Дж.Пристли және К.Шееле
О2 өнеркәсіпте алынуы. ауадан
О2 зертханада алынуы. натрий сульфатынан
Озон оттек газынан ауыр 1,5 есе
Оттектің 1,25 моліндегі   молекула саны 7,5 ∙1023
Оттектің   сутегі бойынша тығыздығы 16
О2 (қ.ж) тығыздығы (г/л) 1,43
Оттектің массалық үлесі көп заттың формуласы: KClO3
Оттегі мен озон қоспасының сутегі бойынша тығыздығы – 18.Қоспадағы озонның массалық үлесі (%) 33,33
Органикалық химия-… Көмірсутектер мен олардың туындылары
«Органикалық химия» деген атауды ұсынған ғалым… И.Берцелиус
Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым… А.Бутлеров
Органикалық қосылыстар… үлкен топқа бөлінеді 2
Органикалық қосылыстардағы көміртек атомының арасындағы химиялық байланысының түрі… ковалентті полюссіз
Орта тұз CaCO3
Осы заттың ерітіндісі  электртоғын өткізбейді: C12H22O11
Оттек молекуласындағы химиялық байланыстың түрі ковалентті полюссіз
Оттектің күкірт қышқылындағы массалық үлесі (%): 65
Оттек жай зат түрінде кездеседі: атмосферада
Октанның крекингісі симметриялы жүрсе, онда жеңіл компоненттің молекулалық массасы: 56
Ө
Өнімнің шығымы  80% болса, 126г азот қышқылынан түзілетін  аммоний нитратының массасы (г) 128
Өнімнің шығымы 75 % болса, 492г нитробензолдан түзілген анилиннің массасы (г) 279
Өнімнің шығымы 80% болса, 246г нитробензолдан түзілген анилиннің массасы (г) 148,8
Өнеркәсіпте хлорды алу реакциясының  схемасы: NaCl балқымасын электролиз
Өзгерістер сызба-нұсқасына Сl0→Cl5+→Cl-→Cl0 сәйкес келетіні Cl2 → KClO3 → KCl → Cl2
Өзгерістер сызба нұсқасында сілті қатысатын сатылар: Br2 →KBrO3→Br2→NaBrO3→NaBr 1,3
Өзгерістер тізбегіндегі айырылу реакциялары  Al(OH)3 → Al 2O3 → AlCI3 → Al(NO3)3 → Al 2O3 → AlCl3 1,4
Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакциялар СuО→СuCl2→Cu (ОН)2→СuSO4→Cu3(PO4)2 2,4
Өте әлсіз қышқыл көмір қышқылы
Өзгерістер тізбегінде «Х» және «У»  заттары: CaCO3→CaO→X→C2H2→У→C2H5Cl кальций карбиді, этилен
Өзгерістер тізбегіндегі «Х» заты этан→хлорэтан→этил спирті→Х→дивинил каучугы дивинил
Өзгерістер тізбегіндегі C2H4→C2H6→C2H5Cl→C2H5OH→H2C=CH – CH=CH2 бойынша 0,5 моль хлорэтаннан алуға болатын бутадиеннің массасы 27,5г
Өзгерістер тізбегіндегі Э элементін анықтаңыз: Э → Э2О5 → Н3ЭО4 → Са3(ЭО4)2 Фосфор
Өсімдік майларының ішінде қатты күйде табиғатта кездесетіні кокос майы

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:

ПІКІР ҚАЛДЫРУ