Әлеуметтану бойынша тест сұрақтары жауабымен

0
6614
Иллюстрация: Freepik.com

«Әлеуметтану жеке адамның әлеуметтік әрекетін зерттеуге бағытталуы тиіс» — деген: М.Вебер

«Әлеуметтiк дарвинизм” деп аталатынәлеуметтанудағы бағытты негiздеген: Г. Спенсер

«Культура” деген термин ежелде мынадай мағына берген: жердi өңдеу

«Мәдени шок” терминiне анықтама берген: Ф.Бок

«Страта” ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геологиядан

«Страта”ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геология

«Айқын және латентті (жасырын) функциялар» ұғымын енгізген:Роберт Мертон

«Айнадағы мен»теориясының авторы : Ч.Кули

«Ақпараттыққоғам»  ілімін ғылымиқолданысқа енгiзген: А.Тоффлер

«Аномия» теориясының авторы: Э. Дюркгейм

«Аномия» термині француз тілінен аударғанда (Э. Дюркгейм):ұжымның, заңның болмауы

«Аномия» ұғымын ғылыми айналымға енгізген:Э.Дюркгейм

«Архетип» ұғымын пайдаланды: К.Юнг«Бюрократия», «идеалды (мінсіз) тип» тұжырымдамасының авторы: М.Вебер

«Дисфункция»  терминін енгізген: Р.Мертон

«Дисфункция» ұғымын енгізген:РобертМертон

«Әлеуметтік институт» терминін енгізген:Т. Веблен

«Әлеуметтік институт» түсінігін ғылымға енгізген:Г.Спенсер

«Әлеуметтік шиеленісфункциялары» еңбегінің авторы:Л. Козер

«Конвергенция» ілімінің негізгі қағидасы:Екі әлемдік саяси жүйелер капитализм мен социализмді жақындастыру

«Қоғамдық келiсiмшарт немесе саяси құқық принциптері» еңбегінің авторы:Ж.Ж. Руссо

«Қоғамның шиеленістік моделі» теориясының авторы:Р. Дарендорф

«Олигархияның темір заңы» иеясының авторы:Р.Михельс

«Өзін-өзі өлтіру.Социологиялық этюд» еңбегінің авторы:Э.Дюркгейм

«Постиндустриялық қоғам» теориясының авторы:Д.Белл

«Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегiнiң авторы:М.Вебер

«Санасыздық» ұғымын пайдаланған:Фрейд

«Секуляризация» дегеніміз:Діннің қоғамға ықпалының бәсеңдеуі

«Симулякр», «симуляция»ұғымдарын қолданған постмодернист:Жан Бодрияйр

«Социология» терминiн ғылымға енгізген:О.Конт

«Тереңдетілген сұхбат» әдісі қандай жағдайда қолданылады:Басқа зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің сенімділігін тексеру үшін

«Технократиялық ілім» өкілі:Т.Веблен

«Триада» деген :Үш адамнан тұратын топ

«Үш кезең» заңын ұсынды:О.Конт

«Ұлттық теңсіздік» сөзінің  синонимін көрсетіңіз:Этникалық теңсіздік

«Х», «У» теорияларын ұсынған:Д.Мак-Грегор

«Харизма» ұғымы мынаны бiлдiредi:Кейбiр лидерлердiң өзiнiң iзбасарларына оның өте қабiлеттiлiгiне сендiретiнтабиғи қасиетi

«Шиеленістер әлеуметтік жүйені тоқыраудан сақтайды» деген:Л.Козер

«Элиталардың циркуляциясы» теориясының авторы:В. Парето

А. Маслоу бойынша әлеуметтік шиеленіске негіз болатын адам қажеттілігі типтерінің саны: 5

Адам әрекетінің әртүрлі формаларын тұрақты ететін қалыптар мен ережелердің жиынтығы:әлеуметтік институттар

Адам қажеттілігінің негізгі бес деңгейін көрсетілген теория:А.Маслоудың теориясы

Адамдар және топтар арасында болатын салыстырмалы түрдегі біршама тұрақты байланыстар: Әлеуметтік қарым-қатынастар

Адамдар мен адам топтарының бір-біріне ықпал етуінің нәтижесінде пайда болатын процестер:Әлеуметтік өзара ықпалдасу

Адамдар немесе адамдар тобының арасында нақтыбірлесе қызмет ету нәтижесінде пайда болатын, объективтік қажеттіліктен туындайтын және белгілі бір мақсатты көздейтін:Әлеуметтік өзара ықпалдасу

Адамдарды жынысына, жасына және т.б. белгілеріне байланысты топтастыру:әлеуметтік-демографиялық

Адамдардың психоэмоциялық әрекеттеріне негізделген әлеуметтік әрекеті::аффективті

Адамдардың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген талпынысы -шиеленістердің негізі деп есептейтін ғалым:А. Маслоу

Адамның тұлғаға айналу процесі:Әлеуметтену

Азшылықтың билігін білдіретін термин: Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар 

Айнадағы «Мен» теориясының авторы:Ч.Кули

Аксиология:құндылықтардың табиғаты, құндылық әлемінің құрылымы туралы ілім

Ақпаратпен алмасу мақсатында құрылған әлеуметтік қауымдастық:Әлеуметтік шеңбер

Алғашқы социологиялық ақпарат көзі болып табылатын адам:Респондент

Алдына қойған мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі жоқтығынан болатын адамның мазасыздық, ашушаңдық жағдайы:Фрустрация

Алынған жауаптардың шынайлығын тексеруші сұрақ:Бақылау сұрағы

Америкалық ғалым А. Раппопорт бойынша шиеленістің мынандай да типтері бар:Тартыс, пікір талас, «ойын»

Анкета қолданылатын сұрау түрі:анкеталау

Анкеталау дегенiмiз:Зерттеу барысында анкета толтыру арқылы мәлімет жинау

Арнайы мамандықтары жоқ жұмысшылар, жұмыссыздар жәнелюмпендер жатқызылатын тап:Төменгі тап

Аталғандардың ішінде діни ұйымға жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз:гильдия

Ашық қоғамға жатпайды:касталық

Ашық қоғамды сипаттайтын тәртіп:Мобилдіктің жүзеге асуы

Ашық стратификациялық жүйеге жатады:таптық

Басқалардың өмір сүру үлгісіне, мінез-құлқына, сезіміне, салтына, көзқарасына деген шыдамдылық: толеранттылық

Басқаның өмiр салтына, тәртiбiне, дәстүрлерiне, сезiмдерiне, идеяларына, сенiмдерiне  төзімділік:Толеранттылық

Басқа материалдар:

 1. Әлеуметтану бойынша глоссарий
 2. Вендинг кәсібінің артықшылығы мен кемшілігі
 3. «Шаштараз» бизнесін қалай бастауға болады?
 4. Фотостудия кәсібін қалай дамытуға болады?
 5. ҰБТ тапсырушы түлектерге ақыл-кеңес
 6. Мектеп оқушыларына 6 кеңес
 7. ҰБТ тапсырушыларға Шиара Құдайбергеновадан кеңес
 8. Интернет-маркетологтың қызметі қандай?
 9. SMM маманы деген кім?
 10. Data Scientist — деректер ғалымының қызметі қандай?
 11. Web-дизайнер деген кім?
 12. Кофе-киоск кәсібін бастау үшін…
 13. Бизнес-профиль деген не?
 14. Таргетингтік жарнама. Тауарды сату
 15. Пиццерия ашудағы алғашқы қадамдар

ПІКІР ҚАЛДЫРУ