Химиядан ҰБТ сұрақтары жауабымен (Т,Ү,У, Ы әріпі бойынша)

0
2027
Freepik.com
T
Таза зат оттегі
Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы  KClO3 → KCl + O2↑ 7
Теңдеудегі «Х» заты Al2O3 + X → Al2(SO4)3 + 3H2O 3H2SO4
Табиғатта кездесетін 2010 Ne–20 изотопының массалық үлесі 90%, 2210 Ne–22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы 20,2
Темірдің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:
3Fe +2O2   →    Fe3O4 + 1116 кДж  болса,1 кг темір жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж) 6642,8
Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі HNO3 → H2O+NO2+O2 барлық коэффиценттер санының қосындысы 11
Триброманилиннің түсі ақ
Тотықсыздану үрдісінің сызбанұсқасы BrO2- → Br-
Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы  толық иондық теңдеуіндегі коэффиценттер  қосындысы: 8
Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады CuCl2
Темір (III) оксидінің формуласы Fe2O3
Темір хлормен әрекеттескенде мына қасиетті көрсетеді тотықсыздандырғыш
Темір … периодта орналасқан. 3
Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар Mn , Tc , Re,V, Mo
Табиғатта бос күйінде кездесетін металл алтын
Тізбектегі «А» заты  Cu→ CuSO4→ Cu (ОН)2→А→Сu  Тізбегіндегі А заты CuO
Ток өткізетін зат Қант
Теңдеудің оң жағындағы түзілетін заттың формуласы   3Fe + 2O2 = Fe3O4
Термиялық айрылғанда оксид түзетін негіз Fe(OH)3
Теңдеудегі KMnO4 + H2SO4 + C2H2 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O жалпы коэффициенттер саны 15
Толуолдың ең жақын гомологы этилбензол
Табиғатта кең таралған  еріткіш: су
Темірдің  кристалдық торының түрі металдық
Тек p-p электрондық бұлттарының бүркесуі есебінен түзілген σ-байланыс (сигма) бар молекула N2
Тек қана иондық байланысы бар заттар қатары NaF, CsCl, KF
Тек қана ковалентті байланыстары бар заттар қатары CH4, I2, N2O
Тек қана ковалентті полюсті байланысы бар заттар қатары SF6, H2S, NH3
Температураны жоғарылатқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі … жылу сіңіре жүретін реакция жағына ығысады
Температураны төмендеткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі … жылу бөле жүретін реакция жағына ығысады.
Термохимиялық теңдеулер дегеніміз – реакцияның жылу эффектісі көрсетілген химиялық теңдеулер
Термохимиялық теңдеуді көрсетіңіз 4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 кДж
Термохимиялық теңдеу бойынша: 2Н2О = 2Н2 + О2 – 572 кДж, егер 286 кДж энергия жұмсалса, айырылған судың зат мөлшері 1
Термохимиялық теңдеу бойынша: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж 62 г фосфорды жанғанда бөлінетін  жылу мөлшері 1505 кДж
Температураны 200-қа төмендеткенде, реакция жылдамдығы 16 есе кемісе, реакцияныѕ температуралық коэффициенті 4
Температураны 300-қа көтергенде, реакция жылдамдығы 27 есе артты. Егер температураны 500-қа көтерсек, реакция жылдамдығы … артады 243 есе
Температураны 100С- ға арттырғанда химиялық реакцияның жылдамдығы 2 есе артады. Реакция жылдамдығы 200С кезінде 0,04 моль/л·сағ. Мөлшеріне тең. Осы реакцияныѕ жылдамдығы 400С кезінде болады 0,16
Температураны 400С-ға көтергенде реакция жылдамдығы 81есе артты. Реакцияның температуралық коэффициентін табыңыз. 3
Темір (II) сульфидін сұйытылған күкірт қышқылымен өңдеп, түзілген газбен сілті ерітіндісін қанықтырған және оған мыс сульфатының ерітіндісін қосқан. Соңында түзілген тұнбаның  формуласы: CuS
Термохимиялық теңдеу бойынша СаСО3 → СаО + СО2 – 178 кДж, 20 г кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мөлшері 35,6 кДж
Термохимиялық теңдеу С + О2 → СО2 + 393 кДж бойынша 2 моль көміртек жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз (кДж). 786
Тұрақты тотығу дәрежесі +2 болатын элемент кальций
Табиғатта бос күйінде кездеспейтін металл натрий
Табиғатта бос күйінде кездесетін металл алтын
Төмендегі өзгерістер схемасындағы А және В заттары: A → FeCl2    →  Fe(OH)2   →     B   → Fe2O3  →  Fe Fe, Fe(OH)3
Тұздың ерітіндісі  темірмен әрекеттеседі CuSO4
Темірді өнеркәсіпте алу әдісі Fe2O3 +CO →
Темір өндіру үшін тиімді кен магнетит Fe3O4
Төменде берілген қаныққан көмірсутектердің арасында н-гексанның изомері 2,2-диметилбутан
Табиғи полимер болып табылады крахмал
Тәтті дәмі бар, суда жақсы еритін, тотықсызданғанда алты атомды спиртке айналатын, ашығанда біратомды спирт түзетін кристалды зат, – бұл глюкоза
Төменде көрсетілген реакциялардың ішінен полимерлену реакциясына жататыны nH2C=CH2 → [- CH2 – CH2 -]n
Ү
Үш байланыс бар молекула N2
Үшінші топта орналасқан екідайлы элементтің оксидінде 47% оттек бар, бұл элемент Al
У
Уақытша кермектілік судың құрамында болады. кальций және магний гидрокарбонаты
Ы
Ылғалды кезде металдар коррозиясының  жүруіне жағдай жасайтын ауаның ластағыш компоненті: SO2

 

Дереккөз: Himia.kz

Ұқсас материалдар:

ПІКІР ҚАЛДЫРУ